2 applicators painting hull
2 applicators painting hull

Sản phẩm

Phương pháp chống hà tiên tiến

Jotun SeaQuantum Classic III Logo
Chống hà

SeaQuantum Classic III

Low VOC antifouling, offering an ultra-low frictional resistance on the underwater hull, contributing to the reduction of fuel consumption and carbon emissions by up to 11.7%.

 • Verifiable 2.0% speed loss
 • Up to 11.7% fuel savings
 • For medium-activity trade
Chống hà

SeaQuantum Classic S

Công nghệ tự làm nhẵn silyl acrylate đảm bảo hiệu suất lâu dài đáng tin cậy

 • Đảm bảo hệ số giảm tốc 2,5%
 • Tiết kiệm nhiên liệu lên đến 10,2%
 • Dành cho tàu giao thương hoạt động trung bình
Jotun SeaQuantum Plus III Logo
Chống hà

SeaQuantum Plus III

Low VOC antifouling, offering an ultra-low frictional resistance on the underwater hull, contributing to the reduction of fuel consumption and carbon emissions by up to 11.7%.

 • Verifiable 2.0% speed loss
 • Up to 11.7% fuel savings
 • For high-activity trade
Chống hà

SeaQuantum Plus S

Công nghệ tự làm nhẵn silyl acrylate đảm bảo hiệu suất lâu dài đáng tin cậy

 • Đảm bảo hệ số giảm tốc 2,5%
 • Tiết kiệm nhiên liệu lên đến 10,2%
 • Dành cho tàu có lịch trình hoạt động liên tục.
Chống hà

SeaQuantum Pro U

Công nghệ tự làm nhẵn silyl acrylate đảm bảo hiệu suất lâu dài đáng tin cậy

 • Hệ số giảm tốc uớc tính 3,5%
 • Tiết kiệm nhiên liệu lên đến 7,2%
 • Bảo vệ hiệu quả trong suốt 24 ngày tàu đứng yên
Jotun SeaQuantum Skate Logo
Chống hà

SeaQuantum Skate

Developed specifically to optimise performance in combination with Jotun HullSkater, delivering reliable long-term performance as an integral part of Jotun Hull Skating Solutions.​

 • Verifiable 0.5% speed loss
 • Up to 16.2% fuel savings
 • Unlimited idle days
Jotun SeaQuantum Ultra III Logo
Chống hà

SeaQuantum Ultra III

Low VOC antifouling, offering an ultra-low frictional resistance on the underwater hull, contributing to the reduction of fuel consumption and carbon emissions by up to 11.7%.

 • Verifiable 2.0% speed loss
 • Up to 11.7% fuel savings
 • For low-activity trade
Chống hà

SeaQuantum Ultra S

Công nghệ tự làm nhẵn silyl acrylate đảm bảo hiệu suất lâu dài đáng tin cậy 

 • Đảm bảo hệ số giảm tốc 2,5%
 • Tiết kiệm nhiên liệu lên đến 10,2%
 • Dành cho tàu ít hoạt động
Jotun SeaQuantum Ultra SP Logo
Chống hà

SeaQuantum Ultra SP

An antifouling coating for vessels operated with low activity and under slow steaming.​

 • Excellent fuel saving performance
 • Up to 90 months proven performance
 • Specially designed for vessel application in USA
Chống hà

SeaQuantum X200

Nền tảng cốt yếu của Jotun HPS chính là công nghệ silyl methacrylate đã được chứng minh về hiệu suất lâu dài và đáng tin cậy.

 • Đảm bảo hệ số giảm tốc 1 %
 • Tiết kiệm nhiên liệu lên đến 14,7%
 • Tối ưu hóa cho các lịch trình được định sẵn

Liên hệ với chúng tôi

Cần tìm hiểu thêm về sản phẩm và phương thức hỗ trợ của chúng tôi? Vui lòng để lại thông tin liên lạc tại đây.