Góc nhìn khác về công trình xanh

Thông số kỹ thuật xanh trong tầm tay

Bước 1

Hoạch định các yêu cầu của công trình và xác định những chứng nhận cần thiết.

Bước 2

Chọn nhà cung cấp và đánh giá sản phẩm với công cụ hỗ trợ hướng dẫn thông số (có thể tải về)

Bước 3

Xác định các văn bản cần thiết, như Tuyên bố Sản Phẩm Môi trường (EPD).

Giải pháp công trình xanh là cách thức dễ dàng nhất để thiết kế, chỉ định sản phẩm, bảo vệ và làm đẹp cho các công trình xanh.

Về Giải pháp công trình xanh

Jotun office reflective glass

Giải pháp tổng thể Single Source Solution (SSS)

Phạm vi hiện diện hơn 100 quốc gia, bạn có thể tìm kiếm mọi loại sơn và chất phủ cần thiết cho dự án từ Jotun.

Building entrance plaza

Giải pháp giảm thiểu phát thải VOC

Sơn và chất phủ có lượng phát thải hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thấp, góp phần hướng tới mục tiêu công trình xanh của bạn.

green building checklist

Tuyên bố Sản Phẩm Môi trường (EPD)

EPDs của sản phẩm giúp kiểm chứng tác động đối với môi trường của sản phẩm cụ thể, trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm.

SteelMaster - steel structure shining in sunlight

DỮ KIỆN

Khả năng chống cháy góp phần tuân thủ tiêu chuẩn công trình xanh, đồng thời giữ gìn vẻ đẹp của kiến trúc.

Black paint pot with steel structure

Tầm quan trọng của Tuyên bố Sản Phẩm Môi trường (EPD) trong Giải pháp công trình xanh

Giải pháp Công trình Xanh (GBS) của Jotun là giải pháp thông minh và hiệu quả đối với gia tăng xếp hạng đánh giá công trình xanh. Các sản phẩm được chọn lọc thủ công trong giải pháp này giúp bạn có được điểm LEED một cách hợp lý, dễ dàng và hiệu quả.

Paint roller in black

Sơn và chất phủ có thể góp phần đạt được chứng nhận công trình xanh

Những thay đổi về khí hậu và môi trường đòi hỏi một thế hệ sản phẩm mới phục vụ công tác xây dựng và bảo dưỡng các công trình xanh. Các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn xanh đồng thời có hiệu suất được chứng minh không làm ảnh hưởng đến thiết kế đều có thể mang lại những lợi ích to lớn.

Paint tins with steel structure

Ba cách đơn giản giúp gia tăng điểm đánh giá LEED

Dưới đây là ba cách đơn giản giúp gia tăng điểm đánh giá LEED (Thiết kế đạt chuẩn hàng đầu về Năng lượng và Môi trường).

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu phát triển công trình xanh chưa?

Cần tìm hiểu thêm về sản phẩm và phương thức hỗ trợ của chúng tôi? Vui lòng để lại thông tin liên lạc tại đây