Two members of Jotun's Technical Service team inside a ship hull
Two members of Jotun's Technical Service team inside a ship hull

Về Jotun

Hơn 100 năm, Jotun tự hào bảo vệ hàng triệu kiệt tác kiến trúc, công trình quan trọng và những ngôi nhà đẹp trên khắp thế giới. Là một trong những nhà sản xuất sơn và chất phủ hàng đầu thế giới, Jotun là sự kết hợp giữa chất lượng vượt trội với tính sáng tạo và sự cải tiến không ngừng.

Working in teams boosts employee empowerment motivating them to be proactive.

Chúng tôi là ai

Jotun employees inspecting the solar panels that powers the Nilai factory in Malaysia.

Tính bền vững

Female scientist in white uniform

Sự nghiệp

A ship hull below the water.

Cải tiến và công nghệ

Jotun tuk tuk in Cambodia.

Câu chuyện về Jotun

Four people attending a safety walk for "safe storage of goods" at Jotun. Here, safety walks are conducted regularly.

Sức khỏe, an toàn, môi trường và chất lượng

Management 2021

Quản trị và chiến lược

Phương tiện truyền thông và thông tin liên hệ