SeaQuantum X200

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Chống hà Sơn chống hà tự làm bóng
 • Công nghệ
  Chống hà công nghệ thủy phân silyl methacrylate
 • Chất nền
  Bề mặt sử dụng sơn phủ

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, English SeaQuantum X200 - 3, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, Danish SeaQuantum X200 - 3, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, English SeaQuantum X200 - 3, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, French

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, French SeaQuantum X200 - 3, French

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, German

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, German SeaQuantum X200 - 3, German

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, Italian SeaQuantum X200 - 3, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, Polish SeaQuantum X200 - 3, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, Swedish SeaQuantum X200 - 3, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, Romanian SeaQuantum X200 - 3, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, Chinese Traditional

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, Dutch SeaQuantum X200 - 3, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, Slovak SeaQuantum X200 - 3, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, Serbian SeaQuantum X200 - 3, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, English SeaQuantum X200 - 3, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, Finnish SeaQuantum X200 - 3, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, English SeaQuantum X200 - 3, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, Greek SeaQuantum X200 - 3, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, English SeaQuantum X200 - 3, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, Latvian SeaQuantum X200 - 3, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, English SeaQuantum X200 - 3, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, English SeaQuantum X200 - 3, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum X200, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum X200 - 2, French SeaQuantum X200 - 3, French

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum X200, English , English

Sản phẩm liên quan

Chống hà

SeaForce Active Plus

SeaForce Active Plus mang tới hiệu suất đáng tin cậy, đáp ứng các nhu cầu cơ bản với mức giá phải chăng.

 • Gói chống hà ba thành phần tăng cường
 • Công nghệ Hydractive™
 • Bảo vệ lên đến 90 tháng giữa các lần lên đà sửa chữa
Chống hà

SeaQuantum Ultra S

Công nghệ tự làm nhẵn silyl acrylate đảm bảo hiệu suất lâu dài đáng tin cậy 

 • Đảm bảo hệ số giảm tốc 2,5%
 • Tiết kiệm nhiên liệu lên đến 10,2%
 • Dành cho tàu ít hoạt động
Chống hà

SeaForce Shield

SeaForce Shield mang tới hiệu suất đáng tin cậy, đáp ứng các nhu cầu cơ bản với mức giá phải chăng.

 • Gói chống hà hai thành phần hiệu quả
 • Độ nhám trung bình của vỏ tàu thấp hơn so với các sản phẩm trong phân khúc.
 • Bảo vệ lên đến 60 tháng giữa các lần lên đà sửa chữa
Chống hà

AF Guard

Sơn chống hà với gói chống hà hai thành phần giúp bảo vệ tàu liên tục suốt 12 tháng.

 • Bảo vệ suốt 12 tháng
 • Gói chống hà hai thành phần
 • Khả năng chống mài mòn cơ học tốt

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)