Woman on rooftop of the Jotun factory in Oman
Woman on rooftop of the Jotun factory in Oman

Phát triển bền vững tại Jotun

Bảo vệ con người, môi trường và công trình

Nhận thức về tác động của Jotun

UN Sustainable Development Goals poster with all 17 goals

Góp phần kiến tạo một tương lai bền vững hơn

SDG No. 8 – Decent work and economic growth

Thúc đẩy cơ hội việc làm và phát triển kinh tế

- Với vị thế doanh nghiệp toàn cầu cùng tiềm lực tài chính vững mạnh, Jotun cam kết đáp ứng các điều kiện làm việc tốt cùng mức đãi ngộ hấp dẫn - Các nhà máy và cơ sở vật chất của chúng tôi góp phần phát triển kinh tế tại quốc gia sở tại và tạo ra việc làm cho người lao động - Chúng tôi xây dựng lực lượng lao động đa dạng, và cung cấp một loạt cơ hội đào tạo hấp dẫn cho nhân viên

SDG No. 12 – Responsible consumption and production

Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm

- Xử lý hoá chất độc hại đúng cách và giảm thiểu xả nước thải - Cắt giảm, tái sử dụng và tái chế rác thải - Jotun chú trọng tiêu thụ năng lượng hiệu quả và tận dụng tối đa nguồn năng lượng tái tạo - Đề cao sản xuất và tiêu thụ bền vững trên toàn bộ các nhà máy và cơ sở của Jotun

SDG No. 13 – Climate action

Hành động vì khí hậu

- Jotun không ngừng nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính tạo ra trong hoạt động vận hành của chúng tôi, cũng như từ khách hàng và nhà cung cấp - Chúng tôi phát triển các dòng sản phẩm sơn chất lượng cao, duy trì độ bền đẹp trong thời gian dài, qua đó hạn chế nhu cầu sơn lại - Chúng tôi xem xét những tác động tới môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm - Chúng tôi công bố báo cáo về lượng phát thải carbon hằng năm (Phạm vi 1 và 2, Nghị định thư về Khí nhà kính - GHG Protocol)

SDG No. 14 – Life below water

Sự sống dưới lòng đại dương

- Chúng tôi tư vấn cho khách hàng các giải pháp sơn tối ưu cho từng loại tàu thuyền - Chúng tôi hạn chế sử dụng chất diệt khuẩn và các chất độc hại khác trong công thức sản phẩm - Chúng tôi cải tiến công nghệ chống hà để giảm lực cản, nhờ đó giảm tiêu thụ nhiên liệu và hạn chế xả thải CO2 - Giải pháp của chúng tôi giúp thân tàu luôn sạch sẽ, từ đó giảm thiểu sự lây lan của các loài xâm lấn - Jotun ủng hộ những nỗ lực của IMO và các cơ quan khác trong việc thiết lập các công ước quốc tế để bảo vệ đại dương

Khát vọng bền vững của chúng tôi

50 % Giảm lượng khí thải carbon* (năm cơ sở 2017)

*Áp dụng cho các hoạt động của doanh nghiệp (Phạm vi 1 và 2, Tiêu chuẩn doanh nghiệp, Nghị định thư về Khí nhà kính - GHG Protocol)

70 % Năng lượng điện tái tạo

> 40 % Nhà quản lý là nữ tại trụ sở Jotun

> 30 % Nhà quản lý là nữ trên phạm vi toàn cầu

Không Hỏa hoạn

Không Chấn thương

Khung chiến lược hành động của chúng tôi

Offshore wind farm with supply ship

Môi trường

Jotun cam kết bảo vệ môi trường và kiến tạo giá trị bằng việc đóng góp vào những khát vọng và mục tiêu bền vững của khách hàng, cũng như giảm các tác động tiêu cực từ hoạt động của chúng tôi.

Xã hội

Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm đối với nhân viên và các cộng đồng xã hội nơi chúng tôi hoạt động. Với nền tảng văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ và hệ giá trị độc đáo, chúng tôi tạo lập một nơi làm việc an toàn, đa dạng và toàn diện, nơi mọi người có thể phát triển. Bên cạnh đó, Jotun nỗ lực thúc đẩy tác động tích cực thông qua các sáng kiến cộng đồng và hợp tác.

Quản trị

Tại Jotun, bộ máy quản trị đóng vai trò xác định đường hướng, chính sách quản lý và kiểm soát để đưa ra quyết định đúng đắn và thực thi hành động có trách nhiệm. Đội ngũ Jotun từ cấp lãnh đạo tới cấp nhân viên đều làm việc với tinh thần cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm.

Hợp tác vì sự thay đổi

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Jotun employees in Dubai

Đường lối lãnh đạo và chiến lược