SeaQuantum Pro U

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Chống hà Sơn chống hà tự làm bóng
 • Công nghệ
  Chống hà công nghệ thủy phân silyl acrylate
 • Chất nền
  Bề mặt sử dụng sơn phủ

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, Spanish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Spanish SeaQuantum Pro U, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, French

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, French

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, German

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, German

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, Korean

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, English SeaQuantum Pro U, Korean

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, Norwegian

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Norwegian SeaQuantum Pro U, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Seaquantum Pro U, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Seaquantum Pro U, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Seaquantum Pro U, Chinese

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, English SeaQuantum Pro U, Chinese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Seaquantum Pro U, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Seaquantum Pro U, Thai

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, English (Thai) SeaQuantum Pro U, Thai

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Seaquantum Pro U, Turkish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Turkish SeaQuantum Pro U, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, English SeaQuantum Pro U, French

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, English SeaQuantum Pro U, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, English SeaQuantum Pro U, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, English SeaQuantum Pro U, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, English SeaQuantum Pro U, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, English SeaQuantum Pro U, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, French

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Pro U, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Pro U, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Pro U, English

Sản phẩm liên quan

Chống hà

SeaForce Active Plus

SeaForce Active Plus mang tới hiệu suất đáng tin cậy, đáp ứng các nhu cầu cơ bản với mức giá phải chăng.

 • Gói chống hà ba thành phần tăng cường
 • Công nghệ Hydractive™
 • Bảo vệ lên đến 90 tháng giữa các lần lên đà sửa chữa
Chống hà

SeaQuantum Ultra S

Công nghệ tự làm nhẵn silyl acrylate đảm bảo hiệu suất lâu dài đáng tin cậy 

 • Đảm bảo hệ số giảm tốc 2,5%
 • Tiết kiệm nhiên liệu lên đến 10,2%
 • Dành cho tàu ít hoạt động
Chống hà

SeaForce Shield

SeaForce Shield mang tới hiệu suất đáng tin cậy, đáp ứng các nhu cầu cơ bản với mức giá phải chăng.

 • Gói chống hà hai thành phần hiệu quả
 • Độ nhám trung bình của vỏ tàu thấp hơn so với các sản phẩm trong phân khúc.
 • Bảo vệ lên đến 60 tháng giữa các lần lên đà sửa chữa
Chống hà

AF Guard

Sơn chống hà với gói chống hà hai thành phần giúp bảo vệ tàu liên tục suốt 12 tháng.

 • Bảo vệ suốt 12 tháng
 • Gói chống hà hai thành phần
 • Khả năng chống mài mòn cơ học tốt

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)