SeaQuantum Classic S

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Chống hà Sơn chống hà tự làm bóng
 • Công nghệ
  Chống hà công nghệ thủy phân silyl acrylate
 • Chất nền
  Bề mặt sử dụng sơn phủ

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, Spanish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Spanish SeaQuantum Classic S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, French

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, French

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, German

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, German

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, Korean

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, English SeaQuantum Classic S, Korean

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, Chinese

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, English SeaQuantum Classic S, Chinese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, Thai

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, English (Thai) SeaQuantum Classic S, Thai

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, Turkish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Turkish SeaQuantum Classic S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, English SeaQuantum Classic S, French

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, English SeaQuantum Classic S, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, English SeaQuantum Classic S, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, English SeaQuantum Classic S, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, English SeaQuantum Classic S, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, English SeaQuantum Classic S, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, French

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaQuantum Classic S, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaQuantum Classic S, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaQuantum Classic S, English

Sản phẩm liên quan

Chống hà

SeaForce Active Plus

SeaForce Active Plus mang tới hiệu suất đáng tin cậy, đáp ứng các nhu cầu cơ bản với mức giá phải chăng.

 • Gói chống hà ba thành phần tăng cường
 • Công nghệ Hydractive™
 • Bảo vệ lên đến 90 tháng giữa các lần lên đà sửa chữa
Chống hà

SeaQuantum Ultra S

Công nghệ tự làm nhẵn silyl acrylate đảm bảo hiệu suất lâu dài đáng tin cậy 

 • Đảm bảo hệ số giảm tốc 2,5%
 • Tiết kiệm nhiên liệu lên đến 10,2%
 • Dành cho tàu ít hoạt động
Chống hà

SeaForce Shield

SeaForce Shield mang tới hiệu suất đáng tin cậy, đáp ứng các nhu cầu cơ bản với mức giá phải chăng.

 • Gói chống hà hai thành phần hiệu quả
 • Độ nhám trung bình của vỏ tàu thấp hơn so với các sản phẩm trong phân khúc.
 • Bảo vệ lên đến 60 tháng giữa các lần lên đà sửa chữa
Chống hà

AF Guard

Sơn chống hà với gói chống hà hai thành phần giúp bảo vệ tàu liên tục suốt 12 tháng.

 • Bảo vệ suốt 12 tháng
 • Gói chống hà hai thành phần
 • Khả năng chống mài mòn cơ học tốt

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)