Women attending an internal conference in Jotun
Women attending an internal conference in Jotun

Cùng nhân sự hướng tới tương lai

Khả năng học hỏi và nâng cao năng lực của nhân viên Jotun có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì nhân tài, giúp họ thành công trong vai trò hiện tại và chuẩn bị hành trang cho những trọng trách mới trong tương lai. Do đó, chúng tôi cần đảm bảo rằng nhân viên có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. 

Cách chúng tôi biến điều đó thành hiện thực

Chúng tôi cung cấp các sáng kiến phát triển năng lực thông qua nhiều nguồn. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng các sáng kiến phát triển năng lực của Jotun có cùng một tiêu chuẩn cao trên toàn thế giới.

Sử dụng các nền tảng học trực tuyến, chúng tôi hỗ trợ nhân viên trên toàn thế giới, thông qua máy tính, điện thoại và máy tính bảng của họ. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã chứng kiến sự phát triển đáng kinh ngạc trong việc kiến tạo và phân phối tri thức trên toàn thế giới của Jotun, và các công cụ kỹ thuật số mới đã giúp chúng tôi mở rộng phạm vi tiếp cận của mình hơn nữa. Chúng tôi hiện có một danh mục đào tạo cực kỳ linh hoạt và cơ động.

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp với các dự án và sáng kiến phát triển năng lực của họ, đảm bảo việc học tập được huy động trong tổ chức. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các hội thảo liên quan đến hoạt động liên kết nhóm, lập kế hoạch kinh doanh, nhận thức văn hóa, đa dạng & hòa nhập và nhiều chủ đề khác.

Jotun Academy là trung tâm của tất cả các sáng kiến đào tạo của doanh nghiệp trên toàn thế giới, một bản sắc Jotun vững mạnh đã được phát triển qua nhiều năm. Đây là một địa hạt phát triển và kết nối mạng lưới quan trọng cho nhân viên của chúng tôi, và chúng tôi đảm bảo rằng sự đa dạng của nhân viên được thể hiện trong quá trình đào tạo.

Tìm hiểu thêm

Đa dạng trong hành động

Jotun ý thức được tầm quan trọng của việc có một đội ngũ nhân viên đa dạng và hòa nhập. Thông qua việc xây dựng văn hóa gắn kết và tạo lập môi trường làm việc thân thiện, Jotun có thể thúc đẩy sự cải tiến và khuyến khích sự hợp tác.

Two scientists working at the R&D centre in Norway

Investing in a multicultural workforce

Hiring people from all over the world can yield positive results in more ways than one. Saying yes to diversity means “we often arrive at better solutions, faster” says the R&D Director.

Regional Jotun Colour Marketing Manager Rana Khadra teaching a Jotun Colour academy class

Getting out of your comfort zone

As colour and paint have a major impact on our surroundings, investing in getting to know the science behind it can enable us to make better choices. Because in the 21st century, we never stop learning.