Jotun's business principles

Triết lý kinh doanh của Jotun

Jotun mong muốn được coi là một đối tác kinh doanh nghiêm túc, đáng tin cậy và lâu dài.

Do đó chúng tôi:

 • Có tiêu chuẩn cao về đạo đức và liêm chính trong kinh doanh.
 • Đặt ưu tiên của khách hàng và Jotun lên trên lợi ích cá nhân; ví dụ như chúng tôi không kết hợp hoạt động kinh doanh của Jotun với bất kỳ doanh nghiệp nào khác hay doanh nghiệp của người thân và bạn bè thân thiết.
 • Không đòi hỏi hay nhận các phúc lợi khác ngoài quà tặng và hoạt động tiếp đãi thông thường.
 • Giữ thái độ tôn trọng khi gặp khách hàng.
 • Đối xử công bằng, không thiên vị với các nhà cung cấp.
 • Gặp mặt và tham khảo kinh nhiệm của đối thủ cạnh tranh một cách chuyên nghiệp.
 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao trong mọi giai đoạn của quy trình kinh doanh.
 • Có những nhân viên đóng vai trò là đại sứ của Jotun và cố gắng duy trì danh tiếng của Jotun khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh và phi kinh doanh.
 • Tôn trọng văn hóa của những quốc gia nơi chúng tôi hoạt động.

Cộng đồng

 • Jotun là công ty có trách nhiệm và đáng tin cậy, từ đó đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan quốc gia và các tổ chức phi chính phủ một cách phù hợp và cởi mở.
 • Jotun không đóng góp cho các ứng cử viên hay các đảng phái chính trị.

Thương mại công bằng và cạnh tranh tự do

 • Jotun tin tưởng rằng thương mại công bằng và cạnh tranh tự do sẽ tạo điều kiện để phân phối hàng hóa và dịch vụ một cách công bằng.
 • Jotun hướng tới sự minh bạch và hoạt động tích cực để phòng chống tham nhũng và hối lộ.

Nhân viên

Jotun tin tưởng vào phẩm giá của mỗi nhân viên và quan tâm đến lợi ích của nhân viên một cách nghiêm túc. Do đó chúng tôi:

 • Tôn trọng Tuyên bố Nhân quyền của Liên Hợp Quốc và các tiêu chuẩn của ILO.
 • Cung cấp các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe ở mức độ cao trong môi trường làm việc tại tất cả các địa điểm và cơ sở, thực hiện các bước thích hợp để ngăn ngừa tai nạn và thương tích.
 • Khuyến khích các cuộc thảo luận mang tính xây dựng mà không gây ảnh hưởng tới vị trí của một cá nhân.
 • Đối thoại thương lượng có thiện chí nếu nảy sinh xung đột.
 • Tạo điều kiện giao tiếp với tất cả nhân viên để giải quyết mối quan tâm lo ngại.
 • Tôn trọng quyền của nhân viên trong việc thành lập và gia nhập các công đoàn do họ lựa chọn.
 • Tránh các hành vi phân biệt đối xử liên quan đến giới tính, tuổi tác, chủng tộc và tôn giáo.

Hoạt động kinh doanh

Jotun luôn đề cao tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Hơn nữa, Jotun mong muốn tạo ra sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Do đó chúng tôi:

 • Tôn trọng luật pháp và quy định của các quốc gia mà Jotun hoạt động.
 • Đảm bảo mọi giao dịch đều được đăng ký với các chứng từ chứng minh phù hợp, tuân theo các nguyên tắc kế toán địa phương và quốc tế.
 • Không tiết lộ thông tin bí mật cho bất cứ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở công nghệ, quy trình vận hành, giá cả, thông tin tài chính, kế hoạch và chiến lược kinh doanh, danh sách nhà cung cấp và khách hàng, và thông tin khách hàng.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn và chính sách của Jotun, ví dụ như liên quan đến Sức khỏe, An toàn và Môi trường, các quy định của Công ty về bảo vệ dữ liệu cá nhân, chính sách Tài chính, Truyền thông, Nhân sự, Hóa chất, Bảo mật web, Quản lý khủng hoảng, e-mail và internet.