Diversity and Inclusion in Jotun A/S

Sự đa dạng và hòa nhập tại Công ty CP Tập đoàn Jotun

Trong phần này, chúng tôi cung cấp một số thông tin và số liệu liên quan đến sự Đa dạng và Hòa nhập tại Công ty CP Tập đoàn Jotun ở Na Uy tính đến cuối năm 2021 (theo yêu cầu của Ủy ban về các vấn đề bình đẳng và Chống phân biệt đối xử Ombud).

Sự đa dạng và hòa nhập được đưa vào trong chiến lược của công ty cho giai đoạn 2020-2023, ghi nhận bốn phương diện hành động: Thấu hiểu, Nhận diện, Thu hút và Phát triển. Công ty CP Tập đoàn Jotun tuân theo chính sách đa dạng và hòa nhập toàn cầu của Tập đoàn. Các hoạt động chính hỗ trợ các lĩnh vực trọng tâm nêu trên như sau:

Thấu hiểu: Hệ thống Thông tin Nhân sự hỗ trợ chúng tôi theo dõi và nắm vững các biện pháp thúc đẩy sự đa dạng trên toàn tổ chức. Nhiều hội thảo về chủ đề này đã được tổ chức cho các cấp quản lý và nhân viên để tăng sự thấu hiểu và nhận thức. Ví dụ, sự Đa dạng và Hòa nhập là một phần không thể thiếu trong khóa đào tạo bắt buộc thường niên “Từ Chiến lược đến Hành động”, dành cho tất cả các nhà quản lý tại Công ty CP Tập đoàn Jotun, được tổ chức vào dịp đầu năm. Thông qua hội thảo này, các quản lý sẽ xây dựng các kế hoạch hành động và đặt ra các mục tiêu cho thành viên trong nhóm của mình. Bằng cách này, chúng tôi đảm bảo rằng sự đa dạng và hòa nhập được triển khai trên tất cả các cấp của tổ chức.

Nhận diện: Tập đoàn Jotun Group xác định các lĩnh vực trọng tâm để theo dõi sự phát triển đa dạng về Giới tính, Tuổi tác, Quốc tịch và Nghề nghiệp. Những lĩnh vực trọng tâm này sẽ được theo dõi và báo cáo hai lần một năm qua hoạt động Đánh giá Doanh nghiệp. Thêm vào đó, Jotun căn cứ theo các khía cạnh đa dạng có ít tính định lượng hơn, để đảm bảo rằng tất cả nhân viên cảm thấy được đánh giá cao và gắn kết trong Công ty CP Tập đoàn Jotun, bất kể những bản thể của họ có là gì đi nữa.

Công ty CP Tập đoàn Jotun hợp tác chặt chẽ với các công đoàn nhân viên, với các cuộc họp theo chủ đề được tiến hành hai lần một năm. Công ty cũng đảm bảo đối thoại chặt chẽ trong quá trình xem xét mức lương, tin rằng việc hợp tác có tính xây dựng với các công đoàn và đối thoại tích cực sẽ góp phần tăng cường sự đa dạng và hòa nhập trong công ty.

Thu hút: Jotun sở hữu một quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp hướng tới thúc đẩy sự đa dạng và chống lại bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào. Phòng Nhân sự được xem như đối tác chuyên môn hỗ trợ xuyên suốt mọi quy trình tuyển dụng và liên tục làm việc với các nhà quản lý giáo dục để nâng cao nhận thức của họ về những lợi thế của việc có được một lực lượng lao động đa dạng, cũng như nhận thức về những tình huống thiên vị trong quá trình tuyển dụng mà nếu không xác định rõ ràng có thể dẫn đến phân biệt đối xử. Jotun cũng đảm bảo rằng thành phần của một nhóm sẽ được xem xét kỹ lưỡng khi tuyển dụng các thành viên mới.

Phát triển: Sự đa dạng và hòa nhập là một phần không thể thiếu trong hầu hết các khóa đào tạo lãnh đạo trong công ty, cũng như sự đa dạng trong đội ngũ quản lý được được giám sát và cân nhắc thường xuyên trong các quyết định thăng cấp/luân chuyển nội bộ.

Đánh giá rủi ro

Chính sách về lương của Jotun bao gồm một quy trình đánh giá hàng năm cho phép công ty xem xét nếu có sự sai khác phát sinh đi ngược lại nguyên tắc trả lương thỏa đáng, công bằng và cạnh tranh. Và Jotun cũng nỗ lực nhằm đảm bảo sự công bằng về lương theo giới. Chính sách tuyển dụng minh bạch và được chuẩn hóa, cho phép Jotun xác định các rủi ro và đảm bảo tuân thủ các giá trị của công ty thông qua sự hợp tác. Kênh thông tin tố giác của công ty đảm bảo rằng mọi nhân viên có thể dễ dàng lên tiếng và được đảm bảo an toàn nếu gặp phải các hành vi bất công.

Kết quả và định hướng

Jotun làm việc trên tinh thần cải tiến liên tục và theo quan sát, tỷ lệ nhân sự nữ cũng như sự đa dạng quốc tịch trong công ty đang tăng lên. Trong năm 2021, chúng tôi đã tuyển dụng một số nhân sự với nền tảng cá nhân rất khác nhau. Năm 2020, nhiều hội thảo đã được tổ chức trên quy mô toàn công ty Jotun, bao gồm cả Công ty CP Tập đoàn Jotun, nhằm nâng cao nhận thức của tất cả các nhà quản lý. Năm 2021, nỗ lực này được tiếp nối thông qua các hoạt động Đánh giá Kinh doanh, đào tạo quản lý, các quy trình tuyển dụng nội bộ và ngoại bộ mạnh mẽ và nhiều hoạt động khác.

Tập đoàn Jotun đã bắt đầu năm 2022 với việc khởi động chính sách Đa dạng và Hòa nhập toàn cầu, kêu gọi hành động trong với từng đơn vị, bao gồm cả Công ty CP Tập đoàn Jotun. Năm nay, công ty sẽ tiếp tục hoạch định sự đa dạng và nâng cao nhận thức, bên cạnh việc triển khai một kế hoạch địa phương với các hoạt động bổ sung nhằm thúc đẩy lực lượng lao động đa dạng và hòa nhập.

Vào tháng 1 năm 2022, chúng tôi công bố Chỉ số Đa dạng và Hòa nhập, tạo điều kiện để mọi nhân viên phản hồi ý kiến về chính sách Đa dạng và Hòa nhập của công ty. Kết quả cho thấy 85% nhân viên cho biết họ đã nhìn thấy những nỗ lực của cấp quản lýCông ty CP Tập đoàn Jotun trong việc thúc đẩy một nền văn hóa hòa nhập. 9% phần trăm đưa ra câu trả lời trung lập, trong khi chỉ có 6% cảm thấy ít được hòa nhập. Đây là những số liệu khiến Jotun cảm thấy thực sự tự hào. Cùng với đó, chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu trên các phương diện được đội ngũ nhân sự góp ý cải thiện, nhằm không ngừng phát triển và hướng đến các mục tiêu Đa dạng và Hòa nhập tại Công ty CP Tập đoàn Jotun trong năm 2022.

Kết quả của Chỉ số Đa dạng và Hòa nhập

Bảng dưới đây cung cấp các câu hỏi và câu trả lời trong khuôn khổ hoạt động khảo sát chỉ số. Xin lưu ý mặc dù kết quả tổng quan là rất tích cực, Jotun vẫn ghi nhận một số phương diện nhất định cần được cải thiện, ví dụ như đảm bảo cơ hội thăng tiến cho tất cả các nhân viên, bất kể nền tảng cá nhân hoặc đặc điểm tính cách của họ như thế nào. Điều này sẽ được thực hiện bằng việc liên tục đào tạo các nhà quản lý trong hoạt động tuyển dụng và đánh giá hiệu quả làm việc, đảm bảo không có sự thiên vị, cũng như đón nhận các phản hồi về các tiêu chí đánh giá dựa trên năng lực của tổ chức, áp dụng trong hoạt động tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ.

Diversity measurements

Phân bố theo giới tính tại Công ty CP Tập đoàn Jotun
Trong tổng số 941 nhân viên cố định ghi nhận vào cuối năm 2021, có 298 nhân sự nữ (chiếm 32%) và 643 nhân sự nam(chiếm 68%).

Phân bố theo giới tính — đội ngũ quản lý
Trong tổng số nhân viên, có 211 người giữ chức vụ quản lý. 69 nhân viên trong số đó là nữ giới (chiếm 33%).

Phân bố theo giới tính — đội ngũ quản lý cấp cao
Có 9 nhà quản lý cấp cao làm việc trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành. 3 người trong số đó là nữ giới (chiếm 33%).

Nhân viên bán thời gian
Tính đến cuối năm 2021, tại Jotun có 35 nhân viên cố định không làm các công việc toàn thời gian (chiếm 3,7%). 20 nhân viên trong số đó là nữ giới (chiếm 57% tổng số). Điều quan trọng cần lưu ý là các vị trí bán thời gian không nằm trong chính sách tuyển dụng của Công ty CP Tập đoàn Jotun — tất cả các nhân viên làm việc bán thời gianlựa chọn công tác trên tinh thần tự nguyện, với các lý do phổ biến như cần cân bằng giữa công việc và gia đình, đã gần độ tuổi nghỉ hưu và một số lí do cá nhân khác.

Tuyển dụng tạm thời
Tại Jotun, chúng tôi chủ yếu tuyển dụng các vị trí cố định, tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cũng tuyển các vị trí tạm thời với một số lý do nhất định. Một trong những lý do phổ biến nhất bao gồm — tuyển dụng nhân viên tạm thời để thay thế cho nhân sự đang nghỉ thai sản/chăm sóc sau sinh (áp dụng cho cả nhân viên nam và nữ) , đang nghỉ dài hạn vì lý do sức khỏe, hoặc tuyển dụng cho các dự án ngắn hạn.

Đối với công việc ngắn hạn, chúng tôi chủ trương trao cơ hội cho nhân tài trẻ, đồng thời luôn duy trì số lượng khoảng 30 nhân sự học việc, hầu hết ký hợp đồng 2 năm với công ty.

Cuối năm 2021, tổng cộng có 16 nhân viên tạm thời với hợp đồng thoả thuận kéo dài từ 6 đến 18 tháng. Trong số đó có 8 nhân viên là nữ giới và 8 nhân viên là nam giới.

Công ty cũng sẽ sử dụng các dịch vụ do bên tuyển dụng thứ ba cung cấp, trong trường hợp cần nguồn nhân lực tạm thời.

Chế độ nghỉ phép sau sinh cho cha mẹ
Trong năm 2021, tổng cộng 57 nhân viên của Công ty CP Tập đoàn Jotun đã sử dụng chế độ nghỉ phép sau sinh cho cha mẹ (gồm 23 nữ và 34 nam). Trong năm 2020, số ngày nghỉ sau sinh trung bình của nhân sự nữ là 94 ngày, của nhân sự nam là 42 ngày. Số ngày nghỉ này được tính riêng cho năm 2021, không tính gộp với những ngày nghỉ phép khác của nhân sự đó trong năm 2020 hoặc 2022. Lưu ý: quy định của công ty bao gồm thời gian nghỉ phép sau sinh của cha mẹ cộng thêm 2 tuần nghỉ phép phục vụ cho việc chuẩn bị sinh nở. Tại Jotun, hai tuần nghỉ phép này sẽ được hưởng lương đầy đủ.

Quốc tịch
Tính đến cuối năm 2021, Công ty CP Tập đoàn Jotun có tổng số 941 nhân viên cố định. Những nhân viên này đại diện cho 37 quốc tịch khác nhau. Quốc tịch được xem như một biểu hiện rõ ràng nhất của tính đa dạng về mặt sắc tộc của một doanh nghiệp. Bên cạnh số đông nhân sự chia sẻ những nét bản sắc chung, chúng tôi cũng có các nhân sự với nền tảng văn hóa hết sức đa dạng. Jotun tự hào có nguồn nhân lực đa dạng về văn hóa và tin rằng điều này là lợi thế cạnh tranh nổi bật, cũng như là một đặc điểm quan trọng đối với các trụ sở của một công ty toàn cầu.

Độ tuổi
Độ tuổi trung bình tại Công ty CP Tập đoàn Jotun tính tới thời điểm cuối năm 2021 là 47. Độ tuổi trung bình của đội ngũ nhân sự quản lý tính tới thời điểm cuối năm 2021 là 49, trong khi độ tuổi trung bình của nhân viên là 47.

Chi trả lương công bằng
Công ty CP Tập đoàn Jotun sử dụng Dữ liệu Lương toàn thị trường của hãng Korn Ferry để đảm bảo công tác quản trị các khoản đãi ngộ và phân tích dữ liệu thống kê về mức lương, giới tính, tuổi tác, thâm niên v.v. Nếu có sự chênh lệch không thỏa đáng, công ty sẽ tiến hành điều chỉnh tăng lương bất thường để rút ngắn khoảng cách chênh lệch. Các kỳ đánh giá lương trong năm 2020 và 2021 không ghi nhận tình trạng chênh lệch tiền lương đáng kế giữa hai giới. Năm 2021, hệ thống quản lý nhân sự mới được giới thiệu, trong đó bao gồm việc xem xét phân phối mức lương hiện tại trong tổ chức.

Trong phần dưới đây, chúng tôi công bố các phân tích mức lương tại Jotun vào tháng 12 năm 2021 cùng một số nhận định.

Nhà điều hành
Khoảng 20% nhân viên của Công ty CP Tập đoàn Jotun là các nhà điều hành. Mức lương của vị trí này không được thỏa thuận cho từng cá nhân mà dựa trên thỏa thuận thuế quan địa phương được xem xét trên cơ sở hàng năm. Chúng không xuất hiện trong dữ liệu phân tích.

Nhân viên học việc
Jotun tổ chức chương trình học nghề với số lượng bao gồm 20-30 nhân viên học việc. Mức lương của vị trí này không được thỏa thuận cho từng cá nhân mà dựa trên thỏa thuận thuế quan địa phương được xem xét trên cơ sở hàng năm. Chúng không xuất hiện trong dữ liệu phân tích.

Nhân viên cố định với mức lương cá nhân
Để phục vụ phân tích, chúng tôi xem xét mức lương riêng biệt được trả cho từng nhân viên cố định tại Công ty CP Tập đoàn Jotun.

Chúng tôi lấy mức lương hàng tháng làm đơn vị phân tích, do không có khoản thanh toán nào khác thể hiện tính kết nối cá nhân với nhân viên hoặc hiệu quả công việc của họ. Ngoài ra, chúng tôi cũng không tính những cấp bậc có ít hơn 5 nhân sự mỗi giới.

Bảng dưới đây cho thấy % chênh lệch mức lương giữa nam giới và nữ giới trên từng cấp bậc.

Nữ giới Nam giới
Cấp bậc Số lượng nhân viên % lương trung bình/nam giới Số lượng nhân viên
12 12 104 % 7
13 11 96 % 38
14 16 94 % 27
15 22 89 % 40
16 58 97 % 94
17 62 98 % 91
18 46 94 % 83
19 39 96 % 37
20 9 96 % 24
21 7 102 % 18

Nhận xét
Bảng trên so sánh mức lương giữa nhân sự nam và nữ trong từng cấp bậc. Tỷ lệ dao động trong khoảng từ 89% đến 104%.

Đối với mỗi đợt đánh giá lương cùng trong năm 2022, chúng tôi tiến hành phân tích trên quy mô toàn tổ chức để đảm bảo không có tình trạng trả lương bất công, trong khi vẫn xác định rõ các khoản tiền lương cho đội ngũ quản trị được đánh giá trên cơ sở cá nhân. Nếu phát hiện có sự chênh lệch không thỏa đáng, ban nhân sự sẽ phối hợp với các công đoàn và các nhà quản lý để tiến hành điều chỉnh.