Generalforsamling 2023

Innkalling, dagsorden, påmelding og dokumenter til generalforsamlingen fredag 17. mars 2023.

På denne siden vil dere finne innkallingen til generalforsamlingen, informasjon om deltakelse og saker til behandling, samt nedlastningslinker for alle relevante dokumenter.

For tilgang til generalforsamlingen, klikk her.

Innkalling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Jotun A/S fredag 17. mars kl. 17.00. Aksjonærene kan velge mellom å delta fysisk på Scandic Park hotell, Sandefjord, eller digital deltakelse via systemløsningen Lumi AGM. All avstemning vil skje elektronisk og aksjonærer som deltar fysisk bes medbringe smarttelefon for å kunne stemme. 

Det blir middag på hotellet etter generalforsamlingen for de aksjonærer som deltar på generalforsamlingen.   

Aksjonærer stemmer for det antall aksjer som er registrert i Euronext VPS per 10. mars 2023. 

Saksliste

Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.

  1. Åpning av styrets leder og valg av møteleder
  2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  4. Behandling av årsberetningen for 2022 for Jotun A/S og konsernet
  5. Godkjennelse av årsregnskapet for 2022 for Jotun A/S og konsernet
  6. Disponering av årets resultat og beslutning om utdeling av utbytte
  7. Fastsettelse av godtgjørelser til medlemmer og varamedlemmer til styret og bedriftsforsamlingen for 2023
  8. Fastsettelse av godtgjørelser til selskapets revisor for 2022
  9. Valg av aksjonærenes medlemmer til styret og bedriftsforsamlingen
  10. Vedtektsendring

Frist for påmelding, registrering av forhåndsstemmer og fullmakter er 15. mars 2023, kl 16.00 (det er ingen påmelding eller registrering for online deltakelse).

 

Sandefjord, 3. mars 2023

JOTUN A/S

Odd Gleditsch d.y.
Styrets leder

Deltakelse på generalforsamlingen

Informasjon om saker til behandling

Dokumenter ifølge dagsorden