Generalforsamling i Jotun A/S 2024

Innkalling, dagsorden, påmelding og dokumenter til generalforsamlingen fredag 15. mars 2024.

På denne siden vil dere finne innkallingen til generalforsamlingen, informasjon om deltakelse og saker til behandling, samt nedlastningslinker for alle relevante dokumenter.

Klikk her for tilgang til livestreaming av generalforsamlingen.

Innkalling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Jotun A/S fredag 15. mars kl. 17.00. Aksjonærene kan velge mellom å delta fysisk på Scandic Park hotell, Sandefjord, eller digital deltakelse via systemløsningen Lumi AGM. All avstemning vil skje elektronisk og aksjonærer som deltar fysisk bes medbringe smarttelefon for å kunne stemme. 

Det blir middag på hotellet etter generalforsamlingen for de aksjonærer som deltar på generalforsamlingen.   

Aksjonærer stemmer for det antall aksjer som er registrert i Euronext VPS 8. mars 2024. 

Saksliste

Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

  1. Åpning ved styrets leder og valg av møteleder
  2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  4. Behandling av årsberetningen for 2023 for konsernet og Jotun A/S
  5. Godkjennelse av årsregnskapet for 2023 for konsernet og Jotun A/S
  6. Disponering av årets resultat og beslutning om utdeling av utbytte
  7. Fastsettelse av godtgjørelser til medlemmer og varamedlemmer til styret og bedriftsforsamlingen for 2024
  8. Fastsettelse av godtgjørelser til selskapets revisor for 2023
  9. Vedtektsendring
  10. Valg av aksjonærenes medlemmer til styret og bedriftsforsamlingen

Frist for påmelding, registrering av forhåndsstemmer og fullmakter er 13. mars 2024, kl. 16.00 (det er ingen påmelding/registrering for online deltakelse, og det er åpent for alle aksjonærer å logge seg på for å delta online).

 

Sandefjord, 1. mars 2024

JOTUN A/S

Odd Gleditsch d.y.
Styrets leder

Deltakelse på generalforsamlingen

Informasjon om saker til behandling

Protokoll

Dokumenter ifølge dagsorden

Forslag til sammensetning av medlemmer til styret og bedriftsforsamlingen 2024