Paint roller in black
Paint roller in black

Sơn và chất phủ có thể góp phần đạt được chứng nhận công trình xanh

Những thay đổi về khí hậu và môi trường đòi hỏi một thế hệ sản phẩm mới phục vụ công tác xây dựng và bảo dưỡng các công trình xanh. Các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn xanh đồng thời có hiệu suất được chứng minh không làm ảnh hưởng đến thiết kế đều có thể mang lại những lợi ích to lớn.

Một tiêu chí liên quan đến sử dụng sản phẩm có thể giúp dễ dàng đạt xếp hạng công trình xanh là lựa chọn các dòng sơn phủ. Những chi phí này tăng một phần chi phí của tòa nhà nhưng có thể tăng đáng kể điểm xếp hạng.

Công trình xanh là hoạt động xây dựng các công trình sử dụng các quy trình có trách nhiệm và tiết kiệm tài nguyên trong suốt vòng đời của tòa nhà. Thị trường công trình xanh đang tăng gấp đôi sau mỗi ba năm và hiện chiếm hơn 30% tổng số dự án xây dựng trên khắp Ấn Độ, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út và Singapore vào năm 2018.

Hệ thống xếp hạng toàn cầu

Chứng nhận công trình xanh của một tòa nhà được chi phối bởi các tiêu chuẩn đa dạng trên toàn cầu. Các hệ thống đánh giá công trình xanh hàng đầu bao gồm LEED (Thiết kế đạt chuẩn hàng đầu về năng lượng và môi trường) và BREEAM (Phương pháp đánh giá môi trường của Cơ sở nghiên cứu xây dựng).

LEED có bốn cấp bậc được tính theo thang điểm đánh giá Một tòa nhà phải đạt ít nhất 40 điểm để được chứng nhận.

Sản phẩm có hàm lượng VOC thấp đáp ứng yêu cầu của các công trình xanh

Jotun đã phát triển “Giải pháp công trình xanh” kết hợp với dòng sản phẩm có hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) thấp/sản phẩm dành cho công trình xanh được tuyển chọn cho sơn tĩnh điện dùng cho công trình kiến trúc, sơn phủ chống cacbonat cho bê tông, sơn trang trí, sơn sàn, sơn bảo vệ chống các đám cháy gốc cellulose và các dòng sơn công nghiệp đáp ứng được tiêu chuẩn LEED và BREEAM.

Các sản phẩm của Jotun tuân thủ các yêu cầu trong các bộ tiêu chí của LEED và BREEAM, hoàn toàn có thể giúp đạt tới 27% điểm đánh giá LEED v4 cần thiết để công trình dành được chứng nhận.

Xem xét mức chi phí điển hình dành cho sơn trong một dự án cụ thể, kết quả thường chỉ rơi vào khoảng 0,5%- 2% nhưng lợi ích đem lại hoàn toàn rõ ràng. Mặc dù chỉ chiếm tỷ lệ tương đối thấp trong ngân sách xây dựng công trình, các sản phẩm sơn phủ lại có tác động đáng kể đến điểm xếp hạng công trình xanh.

Một nguồn thông tin

Tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm phù hợp cũng như tìm hiểu về mức độ đóng góp của các dòng sơn phủ vào thang điểm đánh giá công trình xanh có thể rất khó khăn. Thấu hiểu điều này, Jotun đã cung cấp tất cả những thông tin cần thiết về các dòng sơn phủ tại một nguồn tiếp cận dễ dàng nhất.

Giải pháp công trình xanh là phương thức dễ dàng nhất hỗ trợ cho công việc thiết kế, chỉ định sản phẩm và bảo vệ các công trình xanh. Jotun hỗ trợ hiện thực hóa chứng nhận công trình xanh cho các đối tác.

Đọc thêm

Paint tins with steel structure

Ba cách đơn giản giúp gia tăng điểm đánh giá LEED

Dưới đây là ba cách đơn giản giúp gia tăng điểm đánh giá LEED (Thiết kế đạt chuẩn hàng đầu về Năng lượng và Môi trường).

Steel structure in leaf shape

Bạn có biết 2% chi phí xây dựng có thể đóng góp lên tới 27% điểm chứng nhận LEED không?

Chi phí sơn phủ là một trong những chi phí chiếm tỷ trọng rất thấp trên tổng chi phí của một công trình xây dựng mới hoặc tân trang. Trên thực tế, trung bình các sản phẩm này chỉ chiếm 2% chi phí liên quan.

Black paint pot with steel structure

Tầm quan trọng của Tuyên bố Sản Phẩm Môi trường (EPD) trong Giải pháp công trình xanh

Giải pháp Công trình Xanh (GBS) của Jotun là giải pháp thông minh và hiệu quả đối với gia tăng xếp hạng đánh giá công trình xanh. Các sản phẩm được chọn lọc thủ công trong giải pháp này giúp bạn có được điểm LEED một cách hợp lý, dễ dàng và hiệu quả.