Steel structure in leaf shape
Steel structure in leaf shape

Bạn có biết 2% chi phí xây dựng có thể đóng góp lên tới 27% điểm chứng nhận LEED không?

Bạn có biết 2% chi phí xây dựng có thể đóng góp lên tới 27% điểm chứng nhận LEED không?

Chi phí sơn phủ là một trong những chi phí chiếm tỷ trọng rất thấp trên tổng chi phí của một công trình xây dựng mới hoặc tân trang. Trên thực tế, trung bình các sản phẩm này chỉ chiếm 2% chi phí liên quan.

Các sản phẩm sơn từ Jotun đem đến một giải pháp đạt hiệu quả về mặt chi phí cũng như tính thẩm mỹ để bảo vệ các công trình kiến trúc, đồng thời chú trọng đến những tác động lâu dài đối với môi trường, trong suốt quá trình thi công và sử dụng. Các mối quan tâm này được thể hiện rõ trong quá trình phân tích kết quả của chứng nhận Thiết kế đạt chuẩn hàng đầu về năng lượng và môi trường (LEED).

Giải pháp công trình xanh của Jotun

Các sản phẩm thuộc bộ Giải pháp Công trình Xanh (GBS) của Jotun có thể hỗ trợ đạt các cấp độ khác nhau của chứng nhận LEED. Để đạt được cấp độ chứng nhận “Certified”, Jotun có thể giúp đóng góp 27% trên số điểm yêu cầu. Ở cấp độ chứng nhận cao nhất, xếp hạng “Platinum Certification ” với yêu cầu đạt trên 80 điểm, Jotun hoàn toàn có thể đóng góp 14% trên tổng số điểm tích lũy. Thực sự ấn tượng, lưu ý rằng tỷ trọng của sơn phủ trong cơ cấu chi phó của một công trình xây dựng mới là rất thấp.

Hoạt động xây dựng công trình xanh trên toàn cầu tiếp tục gia tăng và Giải pháp Công trình Xanh của Jotun là cách dễ dàng nhất trên thị trường để thiết kế, xác định loại sơn, làm đẹp và bảo vệ các tòa nhà.

Giải pháp Công trình Xanh tuân thủ các yêu cầu trong LEED và hỗ trợ dự án công trình hoàn thành các tiêu chuẩn xây dựng xanh trong tương lai.

Đọc thêm

Black paint pot with steel structure

Tầm quan trọng của Tuyên bố Sản Phẩm Môi trường (EPD) trong Giải pháp công trình xanh

Giải pháp Công trình Xanh (GBS) của Jotun là giải pháp thông minh và hiệu quả đối với gia tăng xếp hạng đánh giá công trình xanh. Các sản phẩm được chọn lọc thủ công trong giải pháp này giúp bạn có được điểm LEED một cách hợp lý, dễ dàng và hiệu quả.

Paint roller in black

Sơn và chất phủ có thể góp phần đạt được chứng nhận công trình xanh

Những thay đổi về khí hậu và môi trường đòi hỏi một thế hệ sản phẩm mới phục vụ công tác xây dựng và bảo dưỡng các công trình xanh. Các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn xanh đồng thời có hiệu suất được chứng minh không làm ảnh hưởng đến thiết kế đều có thể mang lại những lợi ích to lớn.

Paint tins with steel structure

Ba cách đơn giản giúp gia tăng điểm đánh giá LEED

Dưới đây là ba cách đơn giản giúp gia tăng điểm đánh giá LEED (Thiết kế đạt chuẩn hàng đầu về Năng lượng và Môi trường).