Tankguard Storage

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn mặt trong bồn bể
 • Công nghệ
  Epoxy
 • Chất nền
  Thép carbon Galvanized steel Thép không gỉ Concrete Bề mặt sử dụng sơn phủ

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, Danish Tankguard Storage Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, Dutch Tankguard Storage Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, English Tankguard Storage Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, English Tankguard Storage Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, French

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, French Tankguard Storage Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, German

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, German Tankguard Storage Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, Italian Tankguard Storage Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, Polish Tankguard Storage Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, Swedish Tankguard Storage Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, Chinese Traditional

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, Czech Tankguard Storage Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, English Tankguard Storage Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, English Tankguard Storage Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, English Tankguard Storage Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, English Tankguard Storage Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, English Tankguard Storage Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, Finnish Tankguard Storage Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, Greek Tankguard Storage Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, Serbian Tankguard Storage Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, Slovak Tankguard Storage Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, Spanish Tankguard Storage Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, Latvian Tankguard Storage Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, French Tankguard Storage Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, English Tankguard Storage Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, English Tankguard Storage Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, Spanish Tankguard Storage Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, Spanish Tankguard Storage Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, English Tankguard Storage Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Storage, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Storage Comp A, English Tankguard Storage Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Storage, English

Sản phẩm liên quan

Sơn mặt trong bồn bể

Tankguard Plus

Sơn mặt trong bồn bể với khả năng kháng hóa chất vượt trội, và khô nhanh để đi vào hoạt động trở lại chỉ 5 ngày sau khi thi công hoàn thiện.

 • Khả năng kháng hóa chất vượt trội
 • Khả năng kháng dầu thô chua lên đến 160 °C
 • Đi vào hoạt động trở lại chỉ 5 ngày sau khi thi công hoàn thiện.
Sơn mặt trong bồn bể

Tankguard SF

Sơn mặt trong bồn bể không dung môi cho phép thi công theo kỹ thuật wet-on-wet, nhanh chóng trở lại hoạt động.

 • Kháng hóa chất tốt
 • Chống dầu thô chua lên đến 140°C°C 
 • Có thể thi công theo phương pháp wet-on-wet
Sơn mặt trong bồn bể

Chemflake Special

Sơn Jotun Chemflake Special là loại sơn vinyl ester gia cường vảy thủy tinh. Sơn Jotun Chemflake Special là loại sơn đóng rắn nhanh, chịu hóa chất cực tốt

 • Kháng axit và hóa chất cực cao
 • Tuổi thọ vượt trội
 • Nhanh chóng đi vào vận hành trở lại
Sơn mặt trong bồn bể

Tankguard 412

Sản phẩm sơn mặt trong bồn bể không chứa dung môi thích hợp sử dụng cho các bồn chứa nước sạch, nước xám và dầu thô.

 • Sơn mặt trong bồn bể với khả năng kháng hóa chất tốt
 • Sơn được phê duyệt cho bể chứa nước uống

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)