Tankguard SF

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn mặt trong bồn bể
 • Công nghệ
  Epoxy
 • Chất nền
  Thép carbon Galvanized steel Thép không gỉ Concrete Bề mặt sử dụng sơn phủ

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Danish Tankguard SF Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Dutch Tankguard SF Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, English Tankguard SF Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, English Tankguard SF Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Finnish Tankguard SF Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, French

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, French Tankguard SF Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, German

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, German Tankguard SF Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Italian Tankguard SF Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Polish Tankguard SF Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Portuguese Tankguard SF Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Swedish Tankguard SF Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Romanian Tankguard SF Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Vietnamese Tankguard SF Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Bulgarian Tankguard SF Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Czech Tankguard SF Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, English Tankguard SF Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, English Tankguard SF Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, English Tankguard SF Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, English Tankguard SF Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, English Tankguard SF Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Greek Tankguard SF Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Hungarian Tankguard SF Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Japanese Tankguard SF Comp B, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Lithuanian Tankguard SF Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Serbian Tankguard SF Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Malay (English) Tankguard SF Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Portuguese Tankguard SF Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Slovak Tankguard SF Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Indonesian Tankguard SF Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Latvian Tankguard SF Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Slovenian Tankguard SF Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, English Tankguard SF Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Estonian Tankguard SF Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, English Tankguard SF Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Burmese (English) Tankguard SF Comp B, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, French Tankguard SF Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard SF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard SF Comp A, Spanish Tankguard SF Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard SF, English

Sản phẩm liên quan

Sơn mặt trong bồn bể

Tankguard Storage

Sản phẩm sơn mặt trong bồn bể hai thành phần với khả năng kháng hóa chất vượt trội, sử dụng cho bể chứa dầu mỏ và dầu thô.

 • Khả năng kháng hóa chất vượt trội
 • Kháng dầu thô lên đến 120°C
 • Có thể được đưa vào sử dụng 48 tiếng sau khi hoàn thành công tác thi công sơn
Sơn mặt trong bồn bể

Tankguard Plus

Sơn mặt trong bồn bể với khả năng kháng hóa chất vượt trội, và khô nhanh để đi vào hoạt động trở lại chỉ 5 ngày sau khi thi công hoàn thiện.

 • Khả năng kháng hóa chất vượt trội
 • Khả năng kháng dầu thô chua lên đến 160 °C
 • Đi vào hoạt động trở lại chỉ 5 ngày sau khi thi công hoàn thiện.
Sơn mặt trong bồn bể

Chemflake Special

Sơn Jotun Chemflake Special là loại sơn vinyl ester gia cường vảy thủy tinh. Sơn Jotun Chemflake Special là loại sơn đóng rắn nhanh, chịu hóa chất cực tốt

 • Kháng axit và hóa chất cực cao
 • Tuổi thọ vượt trội
 • Nhanh chóng đi vào vận hành trở lại
Sơn mặt trong bồn bể

Tankguard 412

Sản phẩm sơn mặt trong bồn bể không chứa dung môi thích hợp sử dụng cho các bồn chứa nước sạch, nước xám và dầu thô.

 • Sơn mặt trong bồn bể với khả năng kháng hóa chất tốt
 • Sơn được phê duyệt cho bể chứa nước uống

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)