Tankguard Plus

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn mặt trong bồn bể
 • Công nghệ
  Epoxy
 • Chất nền
  Thép carbon Galvanized steel Thép không gỉ Concrete

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, English Tankguard Plus Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Danish Tankguard Plus Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Dutch Tankguard Plus Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, English Tankguard Plus Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Finnish Tankguard Plus Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, French

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, French Tankguard Plus Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, German

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, German Tankguard Plus Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Italian Tankguard Plus Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Polish Tankguard Plus Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Portuguese Tankguard Plus Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Swedish Tankguard Plus Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Romanian Tankguard Plus Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Vietnamese Tankguard Plus Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Bulgarian Tankguard Plus Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Czech Tankguard Plus Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, English Tankguard Plus Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, English Tankguard Plus Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, English Tankguard Plus Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, English Tankguard Plus Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Greek Tankguard Plus Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Hungarian Tankguard Plus Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Japanese Tankguard Plus Comp B, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Lithuanian Tankguard Plus Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Serbian Tankguard Plus Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Portuguese Tankguard Plus Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Slovak Tankguard Plus Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Indonesian Tankguard Plus Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Latvian Tankguard Plus Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Slovenian Tankguard Plus Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, French Tankguard Plus Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, English Tankguard Plus Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, Estonian Tankguard Plus Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp A, English Tankguard Plus Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, Chinese Traditional

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tankguard Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Tankguard Plus Comp B, English Tankguard Plus Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Tankguard Plus, English

Sản phẩm liên quan

Sơn mặt trong bồn bể

Tankguard SF

Sơn mặt trong bồn bể không dung môi cho phép thi công theo kỹ thuật wet-on-wet, nhanh chóng trở lại hoạt động.

 • Kháng hóa chất tốt
 • Chống dầu thô chua lên đến 140°C°C 
 • Có thể thi công theo phương pháp wet-on-wet
Sơn mặt trong bồn bể

Tankguard Storage

Sản phẩm sơn mặt trong bồn bể hai thành phần với khả năng kháng hóa chất vượt trội, sử dụng cho bể chứa dầu mỏ và dầu thô.

 • Khả năng kháng hóa chất vượt trội
 • Kháng dầu thô lên đến 120°C
 • Có thể được đưa vào sử dụng 48 tiếng sau khi hoàn thành công tác thi công sơn
Sơn mặt trong bồn bể

Chemflake Special

Sơn Jotun Chemflake Special là loại sơn vinyl ester gia cường vảy thủy tinh. Sơn Jotun Chemflake Special là loại sơn đóng rắn nhanh, chịu hóa chất cực tốt

 • Kháng axit và hóa chất cực cao
 • Tuổi thọ vượt trội
 • Nhanh chóng đi vào vận hành trở lại
Sơn mặt trong bồn bể

Tankguard 412

Sản phẩm sơn mặt trong bồn bể không chứa dung môi thích hợp sử dụng cho các bồn chứa nước sạch, nước xám và dầu thô.

 • Sơn mặt trong bồn bể với khả năng kháng hóa chất tốt
 • Sơn được phê duyệt cho bể chứa nước uống

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)