Penguard Pro

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Sơn lót cho công trình đóng mới
 • Công nghệ
  Epoxy
 • Chất nền
  Thép carbon Galvanized steel Thép không gỉ Bề mặt sử dụng sơn phủ Shop primed steel

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, English Penguard Pro Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Danish Penguard Pro Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Dutch Penguard Pro Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, English Penguard Pro Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, French

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, French Penguard Pro Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, German

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, German Penguard Pro Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Italian Penguard Pro Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Polish Penguard Pro Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Portuguese Penguard Pro Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Swedish Penguard Pro Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Romanian Penguard Pro Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Vietnamese Penguard Pro Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, Chinese Traditional

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Bulgarian Penguard Pro Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Czech Penguard Pro Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, English Penguard Pro Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, English Penguard Pro Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, English Penguard Pro Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, English Penguard Pro Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Finnish Penguard Pro Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Greek Penguard Pro Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Hungarian Penguard Pro Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Japanese Penguard Pro Comp B, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Lithuanian Penguard Pro Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Serbian Penguard Pro Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Malay (English) Penguard Pro Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Portuguese Penguard Pro Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Slovak Penguard Pro Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Indonesian Penguard Pro Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Latvian Penguard Pro Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Slovenian Penguard Pro Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, French Penguard Pro Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, English Penguard Pro Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, Estonian Penguard Pro Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp A, English Penguard Pro Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Pro, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Pro Comp B, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Pro, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express

Penguard Express là loại sơn phủ gốc epoxy khô nhanh, có thể sơn ở chiều dày cao.

 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
 • Biên độ nhiệt cho phép thi công lớn
Sơn lót chống ăn mòn

Barrier 77

Barrier 77 là sơn lót epoxy với 77% hàm lượng bột kẽm, phù hợp cho môi trường ăn mòn. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard HSP MIO

Penguard HSP MIO là loại sơn gốc epoxy, có thể sơn ở chiều dày cao, chứa MIO, khô nhanh. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới.

 • Được gia cường bằng Micaceous Iron Oxide (MIO)
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Alkydprimer QD

Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate

 • Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate
 • Bảo vệ chống ăn mòn tốt
 • Hiệu quả sản xuất cao, nhanh khô để vận chuyển

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)