Penguard Express

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Công trình Ngoài trời Công trình Trong nhà Sơn lót cho công trình đóng mới Sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài trời Sơn bảo vệ kết cấu thép trong nhà
 • Công nghệ
  Epoxy
 • Chất nền
  Thép carbon Galvanized steel Concrete Bề mặt sử dụng sơn phủ Shop primed steel

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, English Penguard Express Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Danish Penguard Express Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Dutch Penguard Express Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, English Penguard Express Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Finnish Penguard Express Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, French

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, French Penguard Express Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, German

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, German Penguard Express Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Italian Penguard Express Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Polish Penguard Express Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Swedish Penguard Express Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Romanian Penguard Express Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, Chinese Traditional

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Czech Penguard Express Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, English Penguard Express Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, English Penguard Express Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, English Penguard Express Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, English Penguard Express Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, English Penguard Express Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Greek Penguard Express Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Hungarian Penguard Express Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Japanese Penguard Express Comp B, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Serbian Penguard Express Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Slovak Penguard Express Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Latvian Penguard Express Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Slovenian Penguard Express Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, French Penguard Express Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, English Penguard Express Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Estonian Penguard Express Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, English Penguard Express Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Spanish Penguard Express Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, English Penguard Express Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Spanish Penguard Express Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, Spanish Penguard Express Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp A, English Penguard Express Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Barrier 77

Barrier 77 là sơn lót epoxy với 77% hàm lượng bột kẽm, phù hợp cho môi trường ăn mòn. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Barrier Plus

Sơn lót epoxy có hàm lượng chất rắn và bột kẽm rất cao, dành cho môi trường ăn mòn nghiêm trọng. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn nghiêm trọng
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard HSP MIO

Penguard HSP MIO là loại sơn gốc epoxy, có thể sơn ở chiều dày cao, chứa MIO, khô nhanh. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới.

 • Được gia cường bằng Micaceous Iron Oxide (MIO)
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

EasyPrime

Sơn lót mastic epoxy khô nhanh với tỷ lệ trộn 1:1, dễ dàng thi công.

 • Tỷ lệ trộn 1:1 dễ dàng sơn sửa 
 • Không kén bề mặt
 • Môi trường khí quyển và ngâm nước

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)