Barrier Plus

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Sơn lót giàu kẽm
 • Công nghệ
  Kẽm Epoxy
 • Chất nền
  Thép carbon Shop primed steel

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, English Barrier Plus Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Danish Barrier Plus Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, English Barrier Plus Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Finnish Barrier Plus Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, French

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, French Barrier Plus Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, German

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, German Barrier Plus Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Italian Barrier Plus Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Polish Barrier Plus Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Portuguese Barrier Plus Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Swedish Barrier Plus Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Romanian Barrier Plus Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Vietnamese Barrier Plus Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Bulgarian Barrier Plus Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Czech Barrier Plus Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Dutch Barrier Plus Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, English Barrier Plus Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, English Barrier Plus Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, English Barrier Plus Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, English Barrier Plus Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Greek Barrier Plus Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Hungarian Barrier Plus Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Japanese Barrier Plus Comp B, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Lithuanian Barrier Plus Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Serbian Barrier Plus Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Malay (English) Barrier Plus Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Portuguese Barrier Plus Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Slovak Barrier Plus Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Spanish Barrier Plus Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Indonesian Barrier Plus Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Latvian Barrier Plus Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Slovenian Barrier Plus Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, English Barrier Plus Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Estonian Barrier Plus Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, English Barrier Plus Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Spanish Barrier Plus Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, French Barrier Plus Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, English Barrier Plus Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier Plus Comp A, Spanish Barrier Plus Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier Plus, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Barrier 77

Barrier 77 là sơn lót epoxy với 77% hàm lượng bột kẽm, phù hợp cho môi trường ăn mòn. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express

Penguard Express là loại sơn phủ gốc epoxy khô nhanh, có thể sơn ở chiều dày cao.

 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
 • Biên độ nhiệt cho phép thi công lớn
Sơn lót chống ăn mòn

Alkydprimer QD

Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate

 • Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate
 • Bảo vệ chống ăn mòn tốt
 • Hiệu quả sản xuất cao, nhanh khô để vận chuyển
Sơn lót chống ăn mòn

EasyPrime

Sơn lót mastic epoxy khô nhanh với tỷ lệ trộn 1:1, dễ dàng thi công.

 • Tỷ lệ trộn 1:1 dễ dàng sơn sửa 
 • Không kén bề mặt
 • Môi trường khí quyển và ngâm nước

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)