Penguard Express ZP

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Sơn lót cho công trình đóng mới
 • Công nghệ
  Epoxy
 • Chất nền
  Thép carbon Bề mặt sử dụng sơn phủ Shop primed steel

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express ZP, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express ZP Comp A, Dutch Penguard Express Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express ZP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express ZP, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express ZP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express ZP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express ZP Comp A, Czech Penguard Express Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express ZP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express ZP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express ZP Comp A, Greek Penguard Express Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express ZP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express ZP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express ZP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express ZP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express ZP, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Penguard Express ZP, English

Bảng dữ liệu an toàn

Penguard Express Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Penguard Express ZP, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Barrier 77

Barrier 77 là sơn lót epoxy với 77% hàm lượng bột kẽm, phù hợp cho môi trường ăn mòn. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express

Penguard Express là loại sơn phủ gốc epoxy khô nhanh, có thể sơn ở chiều dày cao.

 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
 • Biên độ nhiệt cho phép thi công lớn
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard HSP MIO

Penguard HSP MIO là loại sơn gốc epoxy, có thể sơn ở chiều dày cao, chứa MIO, khô nhanh. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới.

 • Được gia cường bằng Micaceous Iron Oxide (MIO)
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Alkydprimer QD

Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate

 • Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate
 • Bảo vệ chống ăn mòn tốt
 • Hiệu quả sản xuất cao, nhanh khô để vận chuyển

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)