Marathon 1000 XHB

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Sơn phủ chống mài mòn cơ học Sơn lót cho công trình đóng mới
 • Công nghệ
  Epoxy
 • Chất nền
  Thép carbon Galvanized steel Concrete Bề mặt sử dụng sơn phủ Shop primed steel

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, English Marathon 1000 XHB Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, Danish Marathon 1000 XHB Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, Dutch Marathon 1000 XHB Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, English Marathon 1000 XHB Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, French

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, French Marathon 1000 XHB Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, German

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, German Marathon 1000 XHB Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, Italian Marathon 1000 XHB Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, Polish Marathon 1000 XHB Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, Swedish Marathon 1000 XHB Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, Czech Marathon 1000 XHB Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, English Marathon 1000 XHB Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, English Marathon 1000 XHB Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, English Marathon 1000 XHB Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, Finnish Marathon 1000 XHB Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, Greek Marathon 1000 XHB Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, Serbian Marathon 1000 XHB Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, Slovak Marathon 1000 XHB Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, Spanish Marathon 1000 XHB Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, Latvian Marathon 1000 XHB Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, English Marathon 1000 XHB Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, English Marathon 1000 XHB Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, French Marathon 1000 XHB Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon 1000 XHB, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon 1000 XHB Comp A, English Marathon 1000 XHB Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon 1000 XHB, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express

Penguard Express là loại sơn phủ gốc epoxy khô nhanh, có thể sơn ở chiều dày cao.

 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
 • Biên độ nhiệt cho phép thi công lớn
Sơn lót chống ăn mòn

Barrier 77

Barrier 77 là sơn lót epoxy với 77% hàm lượng bột kẽm, phù hợp cho môi trường ăn mòn. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express MIO

Penguard Express MIO là loại sơn có thể sơn ở chiều dày cao, có phần trăm thể tích chất rắn cao, có chứa MIO, khô nhanh, được thiết kế đặc biệt cho các công trình đóng mới.

 • Được gia cường bằng Micaceous Iron Oxide (MIO)
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Resist ZES

Resist ZES là sơn lót chứa hàm lượng kẽm ethyl silicat, dành cho môi trường ăn mòn từ trung bình đến cao.

 • Được thiết kế riêng cho môi trường ăn mòn từ trung bình đến cao
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)