Alkydprimer QD

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Công trình Ngoài trời Công trình Trong nhà Sơn lót bảo dưỡng Sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài trời Sơn bảo vệ kết cấu thép trong nhà
 • Công nghệ
  Alkyd
 • Chất nền
  Thép carbon Gỗ

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Alkydprimer QD, English

Hướng dẫn ứng dụng

Alkydprimer QD, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Alkydprimer QD, Thai

Bảng dữ liệu an toàn

Alkydprimer QD, English (Thai) Alkydprimer QD, Thai

Hướng dẫn ứng dụng

Alkydprimer QD, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Alkydprimer QD, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Alkydprimer QD, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Alkydprimer QD, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Alkydprimer QD, English

Bảng dữ liệu an toàn

Alkydprimer QD, English (Thai)

Hướng dẫn ứng dụng

Alkydprimer QD, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Alkydprimer QD, English

Bảng dữ liệu an toàn

Alkydprimer QD, English

Hướng dẫn ứng dụng

Alkydprimer QD, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Alkydprimer QD, English

Bảng dữ liệu an toàn

Alkydprimer QD, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Alkydprimer QD, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Alkydprimer QD, English

Bảng dữ liệu an toàn

Alkydprimer QD, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Alkydprimer QD, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Alkydprimer QD, English

Bảng dữ liệu an toàn

Alkydprimer QD, English

Hướng dẫn ứng dụng

Alkydprimer QD, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Alkydprimer QD, English

Bảng dữ liệu an toàn

Alkydprimer QD, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Alkydprimer QD, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Barrier 77

Barrier 77 là sơn lót epoxy với 77% hàm lượng bột kẽm, phù hợp cho môi trường ăn mòn. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express

Penguard Express là loại sơn phủ gốc epoxy khô nhanh, có thể sơn ở chiều dày cao.

 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
 • Biên độ nhiệt cho phép thi công lớn
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard HSP MIO

Penguard HSP MIO là loại sơn gốc epoxy, có thể sơn ở chiều dày cao, chứa MIO, khô nhanh. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới.

 • Được gia cường bằng Micaceous Iron Oxide (MIO)
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Barrier Plus

Sơn lót epoxy có hàm lượng chất rắn và bột kẽm rất cao, dành cho môi trường ăn mòn nghiêm trọng. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn nghiêm trọng
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)