Barrier ZEP HS

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Công trình Ngoài trời Công trình Trong nhà Sơn lót giàu kẽm Sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài trời Sơn bảo vệ kết cấu thép trong nhà
 • Công nghệ
  Kẽm Epoxy
 • Chất nền
  Thép carbon Shop primed steel

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier ZEP HS Comp A, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier ZEP HS Comp A, English Barrier ZEP HS Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, German

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier ZEP HS Comp A, Italian Barrier ZEP HS Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, Norwegian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier ZEP HS Comp A, Vietnamese Barrier ZEP HS Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier ZEP HS Comp A, English Barrier ZEP HS Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier ZEP HS Comp A, English Barrier ZEP HS Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier ZEP HS Comp A, Greek Barrier ZEP HS Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier ZEP HS Comp A, Indonesian Barrier ZEP HS Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier ZEP HS Comp A, French Barrier ZEP HS Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier ZEP HS, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier ZEP HS Comp A, English Barrier ZEP HS Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier ZEP HS, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express

Penguard Express là loại sơn phủ gốc epoxy khô nhanh, có thể sơn ở chiều dày cao.

 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
 • Biên độ nhiệt cho phép thi công lớn
Sơn lót chống ăn mòn

Barrier 77

Barrier 77 là sơn lót epoxy với 77% hàm lượng bột kẽm, phù hợp cho môi trường ăn mòn. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express MIO

Penguard Express MIO là loại sơn có thể sơn ở chiều dày cao, có phần trăm thể tích chất rắn cao, có chứa MIO, khô nhanh, được thiết kế đặc biệt cho các công trình đóng mới.

 • Được gia cường bằng Micaceous Iron Oxide (MIO)
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Resist ZES

Resist ZES là sơn lót chứa hàm lượng kẽm ethyl silicat, dành cho môi trường ăn mòn từ trung bình đến cao.

 • Được thiết kế riêng cho môi trường ăn mòn từ trung bình đến cao
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)