Barrier 90

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Công trình Ngoài trời Công trình Trong nhà Sơn lót giàu kẽm Sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài trời Sơn bảo vệ kết cấu thép trong nhà
 • Công nghệ
  Kẽm Epoxy
 • Chất nền
  Thép carbon Shop primed steel

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, English Barrier 90 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Danish Barrier 90 Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Dutch Barrier 90 Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, English Barrier 90 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Finnish Barrier 90 Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, French

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, French Barrier 90 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, German

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, German Barrier 90 Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Italian Barrier 90 Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Polish Barrier 90 Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Portuguese Barrier 90 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Swedish Barrier 90 Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Romanian Barrier 90 Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Vietnamese Barrier 90 Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, Chinese Traditional

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Bulgarian Barrier 90 Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Czech Barrier 90 Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, English Barrier 90 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, English Barrier 90 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, English Barrier 90 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, English Barrier 90 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Greek Barrier 90 Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Hungarian Barrier 90 Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Japanese Barrier 90 Comp B, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Lithuanian Barrier 90 Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Serbian Barrier 90 Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Malay (English) Barrier 90 Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Portuguese Barrier 90 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Slovak Barrier 90 Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Spanish Barrier 90 Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Indonesian Barrier 90 Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Latvian Barrier 90 Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Slovenian Barrier 90 Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, English Barrier 90 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Estonian Barrier 90 Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, English Barrier 90 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, Burmese (English) Barrier 90 Comp B, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp A, French Barrier 90 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 90, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 90 Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 90, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Barrier 77

Barrier 77 là sơn lót epoxy với 77% hàm lượng bột kẽm, phù hợp cho môi trường ăn mòn. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express

Penguard Express là loại sơn phủ gốc epoxy khô nhanh, có thể sơn ở chiều dày cao.

 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
 • Biên độ nhiệt cho phép thi công lớn
Sơn lót chống ăn mòn

Alkydprimer QD

Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate

 • Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate
 • Bảo vệ chống ăn mòn tốt
 • Hiệu quả sản xuất cao, nhanh khô để vận chuyển
Sơn lót chống ăn mòn

Barrier Plus

Sơn lót epoxy có hàm lượng chất rắn và bột kẽm rất cao, dành cho môi trường ăn mòn nghiêm trọng. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn nghiêm trọng
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)