Barrier 65

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Công trình Ngoài trời Sơn lót giàu kẽm Sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài trời
 • Công nghệ
  Kẽm Epoxy
 • Chất nền
  Thép carbon Shop primed steel

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 65 Comp A, English Barrier 65 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 65, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 65 Comp A, Danish Barrier 65 Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 65, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 65 Comp A, Dutch Barrier 65 Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 65 Comp A, English Barrier 65 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 65, German

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 65 Comp A, German Barrier 65 Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 65, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 65 Comp A, Polish Barrier 65 Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 65, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 65 Comp A, Portuguese Barrier 65 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 65, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 65, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 65 Comp A, Vietnamese Barrier 65 Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 65 Comp A, English Barrier 65 Comp A, French

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 65 Comp A, English Barrier 65 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 65 Comp A, English Barrier 65 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 65 Comp A, English Barrier 65 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 65 Comp A, Malay (English) Barrier 65 Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 65 Comp A, Indonesian Barrier 65 Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Barrier 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Barrier 65 Comp A, English Barrier 65 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Barrier 65, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express

Penguard Express là loại sơn phủ gốc epoxy khô nhanh, có thể sơn ở chiều dày cao.

 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
 • Biên độ nhiệt cho phép thi công lớn
Sơn lót chống ăn mòn

Barrier 77

Barrier 77 là sơn lót epoxy với 77% hàm lượng bột kẽm, phù hợp cho môi trường ăn mòn. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express MIO

Penguard Express MIO là loại sơn có thể sơn ở chiều dày cao, có phần trăm thể tích chất rắn cao, có chứa MIO, khô nhanh, được thiết kế đặc biệt cho các công trình đóng mới.

 • Được gia cường bằng Micaceous Iron Oxide (MIO)
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Resist ZES

Resist ZES là sơn lót chứa hàm lượng kẽm ethyl silicat, dành cho môi trường ăn mòn từ trung bình đến cao.

 • Được thiết kế riêng cho môi trường ăn mòn từ trung bình đến cao
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)