Skattemelding 2023 – Formuesverdi av aksjer i Jotun A/S

Personlige aksjonærer
Hvis du eier aksjer i Jotun A/S personlig, skal formuesverdien per 01.01.23 benyttes i skattemeldingen. Denne verdien er kr 40.593,18 per aksje og vil fremgå direkte på skatteoppgjøret basert på opplysninger fra aksjeoppgaven som Jotun har sendt inn tidligere.

Personlige aksjonærer som eier Jotun A/S-aksjer gjennom et holdingselskap
Hvis aksjene i Jotun A/S eies gjennom et holdingselskap, skal formuesverdien av Jotun A/S aksjene i holdingselskapet per 01.01.23 benyttes, dvs. kr 40.593,18, for aksjonæren i sin personlige selvangivelse.

Aksjeselskaper
Aksjeselskaper skal i selskapets skattemelding for 2023 benytte formuesverdien per 31.12.23, som er kr 51.969,62 per aksje.

NB! Viktig unntak for personlig selvangivelse 2023 – Aksjeselskaper
Hvis aksjeselskapet er nystiftet i 2023 eller det er foretatt kapitalendringer med inn- eller utbetalinger i løpet av ligningsåret, gjelder særlige regler. Man tar utgangspunkt i formuesverdien per 31.12.23, dvs. kr 51.969,62 per aksje, men aksjonæren må selv justere opp verdien med kr 207,11 per Jotun A/S-aksje i sin personlige selvangivelse (dvs. kr 51.969,62 + 207,11). Grunnen til dette tillegget er at kr 51.969,62 inneholder en såkalt «formuesrabatt» (relatert til næringseiendom utenfor de fire største byene i Norge). Siden rabatten først gjelder for inntektsåret 2024, må aksjonæren for 2023 gjøre denne manuelle justeringen. 

 

Skulle det være ytterligere spørsmål i sakens anledning kan rettes til:

Lars Erik Marstein
Telefon: 481 43 458
Mail: lars.erik.marstein@jotun.no