KOT i KDWU

Farby i systemy powłok Jotun są szeroko testowane przez profesjonalne instytuty i towarzystwa klasyfikacyjne.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, skontaktuj się z lokalnym oddziałem Jotun.

Krajowa Ocena Techniczna

Wybierz Krajową Ocenę Techniczną (KOT), aby zobaczyć proponowane zestawy powłok malarskich.

Wydane przez IBDiM

a. Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych (KDWU)

b. Krajowe Oceny Techniczne (KOT)

Wydane przez ITB

a. Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych (KDWU)

b. Krajowe Oceny Techniczne (KOT)

Jotachar JF750