Cam kết của chúng tôi

Trong nhiều thập kỷ qua, Jotun đã đóng một vai trò quan trọng và có trách nhiệm xã hội tại nơi mà chúng tôi đang hoạt động.