Tải tài liệu

Trên website của Jotun có nhiều hình ảnh và video. Bạn có thể xem online hoặc tải về máy để tham khảo sau này. 
Bạn có thể xem toàn bộ  các thông tin có thể  tải về máy trong mục Nhận diện thương hiệu.
Liên hệ với văn phòng Jotun gần nhất nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hình ảnh.

Xem hoặc tải video online:

Jotun Protects Property - Giới thiệu về tập đoàn Jotun (2 và 7 phút)
Values created by history - Lịch sử Jotun bắt đầu tư năm 1926 (4 và 18 phút)
The Jotun Penguin - Phim ngắn về chim cánh cụt (1 phút) 
Corporate Responsibility film - Cam kết về trách nhiệm xã hội của Jotun (2 và 4 phút) 

Tải video để tham khảo sau này

Jotun Protects Property - 2 minutes

Remember to turn on the sound.

Jotun Protects Property - 7 minutes

Remember to turn on the sound.

Values created by history - 5 minutes

Remember to turn on the sound.

Values created by history - 18 minutes

Remember to turn on the sound.

Animated penguin presents Jotun

Remember to turn on the sound.

Corporate Responsibility presentation - 2 minutes

Remember to turn on the sound.

Corporate Responsibility presentation - 4 minutes

Remember to turn on the sound.