Nhận diện thương hiệu

Logo Jotun và các tài liệu hỗ trợ là những công cụ giúp Jotun xây dựng hình ảnh nhận diện thương hiệu. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi tải và sử dụng tài liệu để đảm bảo bài thuyết trình của bạn đúng với các quy định về nhận diện thương hiệu của Jotun.