Quy trình sản xuất và nguyên liệu sơn?

Quy trình sản xuất - Cách sản xuất sơn và chất phủ bề mặt

Vui lòng mở âm thanh.

Các thành phần trong một lon sơn

Sơn và chất phủ có thể được sử dụng với nhiều mục đích nhưng tất cả đều có một mục đích chung đó là trang trí và bảo vệ các bề mặt. Một số loại sơn giống như véc ni và không có chất tạo màu, một số lại có một số chất giúp chống rỉ hoặc chống hà.

Nhưng tất cả các sản phẩm sơn của chúng tôi đều bao gồm năm thành phần như sau:

Chất tạo màng là thành phần chính của sơn. Chất tạo màng tốt là điều cần thiết để sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao. Vai trò của các chất tạo màng là để liên kết các thành phần lại với nhau, đảm bảo sơn bám dính tốt trên bề mặt sau khi sơn và giúp bảo vệ bề mặt tốt hơn. Sự lựa chọn các chất tạo màng phụ thuộc vào bề mặt như gỗ, thép hoặc bê tông. Đồng thời, sự lựa chọn chất tạo màng cũng phụ thuộc vào mục đích sử dụng trong nhà hay ngoài trời.

Các chất tạo màng thông thường nhất là alkyd, acrylics, polyurethan, PVAs, polyeste và epoxy.