Chất lượng sản phẩm

Kiểm tra sản phẩm – trong quá trình phát triển sản phẩm và thực tế là bước quan trọng giúp đảm bảo chất lượng và khả năng bảo vệ của sản phẩm.

Thử nghiệm sơn đối thủ

Kiểm tra đối thủ cạnh tranh: Màng sơn bong tróc sau 40 tháng thử nghiệm tiếp xúc ngoài trời, theo hướng 45 ° về phía nam.

Thử nghiệm này được thực hiện theo nhiều cách khác nhau bằng cách phơi các tấm pa nô trong môi trường thực tế và trong phòng thí nghiệm riêng biệt.

Chúng tôi nghiên cứu các sản phẩm sơn bảo vệ đều được thử nghiệm trong môi trường khắc nghiệt của tự nhiên và các cuộc kiểm tra gia tốc trong phòng thí nghiệm.  

Kiểm tra ăn mòn bằng máy gia tốc bằng cách đặt các tấm pa nô trong môi trường ăn mòn nghiêm trọng như nước biển để kiểm tra khả năng chống ăn mòn của sản phẩm. Kiểm tra tự nhiên và máy gia tốc thời gian thường xuyên được sử dụng để đảm bảo chất lượng của màng sơn, màu sắc và độ bóng khi phơi ngoài trời. 

Các sản phẩm sơn trước khi đưa ra ngoài thị trường cũng được kiểm tra tiếp xúc với các hoá chất để đánh giá độ cứng, độ bền, khả năng chống va đập, mài mòn và trầy xước… 

Đối với các sản phẩm sơn trang trí, chúng tôi có một xưởng sơn, nơi tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra tính ứng dụng trong suốt quá trình nghiên cứu và phát triển. Chúng tôi cũng hợp tác với các thợ sơn chuyên nghiệp giúp chúng tôi đánh giá khách quan kết quả qua hai cuộc thử nghiệm và kiểm tra che mắt.

Ngoài các cuộc thử nghiệm và chứng nhận nội bộ, chúng tôi cũng tiến hành các cuộc kiểm tra che mắt của bên kiểm tra độc lập để đánh giá chất lượng sơn của công ty và đối thủ cạnh tranh. Khu vực thử nghiệm

Khu vực thử nghiệm tại Vindal, Norway