Quy trình tuyển dụng

Hầu hết các văn phòng Jotun trên toàn thế giới theo một quy trình tuyển dụng chung để công bố các vị trí cần tuyển tới các bước trong quá trình phỏng vấn tuyển dụng. Các hồ sơ đăng tuyển sẽ được chuyển tới nhân viên phòng nhân sự, sau đó sẽ tiến hành phỏng vấn cùng các phòng ban có liên quan.

Quy trình nộp CV

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có thể thay đổi cuộc sống của bạn

Trước tiên, bạn sẽ được yêu cầu nhập dữ liệu cá nhân của bạn
 
Điền đầy đủ các thông tin về học vấn, bằng cấp và kinh nghiệm làm việc.

Để đăng ký nhận thông tin về vị trí tuyển dụng tại Jotun, vui lòng kích hoạt JobAgent. Sau đó bạn sẽ nhận được một e-mail thông báo mỗi khi chúng tôi có vị trí tuyển dụng mà bạn quan tâm.
 
Một CV đăng ký có thể được tái sử dụng cho tất cả các vị trí còn trống trong Jotun.

Lưu ý rằng việc đăng ký CV sẽ không giống như nộp CV cho một vị trí cụ thể. Bạn phải nộp đơn xin việc cho mỗi vị trí đăng tuyển tại mục Nghề nghiệp trong website của Jotun kèm với CV cụ thể.


How to apply

Nộp CV và nhận thông báo mỗi khi chúng tôi có vị trí tuyển dụng
CREATE AND MAINTAIN A GENERAL PROFILE
If you do not find any relevant vacancies at the moment, you can be notified when a relevant vacancy is posted. To subscribe to information about available positions in Jotun, you activate your "JobAgent". You will then receive an e-mail every time we advertise a position within your preferred area of interest.   A general CV profile can, if you decide, be reused for all vacant positions within Jotun, and you as a candidate can control, rectify and delete your own data.  

Note that general CV registration is not the same as applying for a specific position. When you receive a notification about a vacant position, you need to go to the relevant vacancy and click "apply" now. Then you can use the profile you created and write an application letter for the specific position. All our vacant positions are advertised on the Corporate Website under the Career section.

Register CV and subscribe to information about vacant positions to stay updated on the latest vacancy news!