Sơn Công nghiệp

Các sản phẩm sơn Công nghiệp của Jotun bảo vệ các sản phẩm cho ngành công nghiệp ngoài khơi, nhà máy năng lượng, cơ sở hạ tầng, nhà máy hoá chất và bồn chứa nguyên liệu.

Highlights 2014

Tập trung phát triển phân khúc đang tăng trưởng cao

Sau một thời gian khởi động chậm trong phân khúc sơn Tĩnh điện, năm 2014, công ty đã đạt được mức tăng trưởng tích cực. Bằng cách tiếp tục đẩy mạnh và phát triển các giải pháp công nghiệp mới, dự kiến trong năm 2015, Jotun sẽ đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Trong năm 2014, công ty tiếp tục đầu tư đáng kể nguồn lực trong phân khúc sơn Tĩnh điện để nghiên cứu và phát triển sản phẩm giúp tạo ra những sản phẩm chất lượng cao tiên phong trên thị trường. Được giới thiệu vào năm 2013, sản phẩm sơn chống cháy (PFP) Jotachar JF750 đã làm cuộc cách mạng trên thị trường sơn và nhận được sự tin dùng của các tập đoàn lớn trên toàn thế giới. Sản phẩm này đồng thời cũng giúp tình hình kinh doanh các mặt hàng khác của công ty tăng trưởng cao.