Sơn Hàng hải

Về sơn Hàng hải, Jotun là nhà sản xuất hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các sản phẩm sơn cao cấp cho các đội tàu thương mại trên thế giới. 

Tình hình kinh doanh năm 2014

Tập đoàn sơn dẫn đầu trong thị trường công nghiệp còn nhiều khó khăn

Sự sụt giảm trong thị trường tàu đóng mới đã ảnh hưởng không nhỏ đối với ngành sơn Hàng hải của Jotun trong năm 2014. Trong năm 2015, tình hình có cải thiện nhưng mức độ không nhiều.

Năm 2014 là một năm thăng trầm cho ngành Hàng hi. Các chủ tàu tiếp tục điều chỉnh để phù hợp cho tình hình tăng trưởng ít trên toàn thế giới. Các quy định về môi trường mới và các vấn đề về quá tải làm ảnh hưởng tới tất cả các phân khúc. Điều này làm giảm đơn đặt hàng và làm nhiều nhà máy đóng tàu phải đóng cửa. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh có cải thiện trong nửa cuối năm 2014 và dự kiến tăng trưởng trong năm 2015 sẽ giúp ngành Hàng hải phục hồi trở lại, tuy nhiên với tốc độ khá khiêm tốn.