Giới thiệu


Số liệu quan trọng

 • Tổng doanh thu hoạt động trong năm 2014 là 17,542 tỷ NOK
 • EBITA 1.314 tỷ NOK
 • Ngành sơn Trang trí đóng góp 6.401 tỷ NOK
 • Ngành sơn Hàng hải đóng góp 4.721 tỷ NOK
 • Ngành sơn Công nghiệp đóng góp 4.608 tỷ NOK
 • Ngành sơn Tĩnh điện đóng góp 1.812 tỷ NOK
 • Hơn 9.600 nhân viên trên toàn thế giới

Thông tin cơ bản
 • Thành lập vào năm 1926 tại Sandefjord, Na Uy
 • Đứng thứ 9 trong các tập đoàn sản xuất sơn trên toàn thế giới
 • Trụ sở chính tại Sandefjord, Na uy. Các trụ sở khu vực đặt tại Malaysia, Dubai và Trung Quốc
 • Chủ tịch tập đoàn Morten Fon
 • Công ty tư nhân
 • Văn phòng và nhà máy tại 90 quốc gia trên toàn thế giới

Incl 100 per cent in associates and joint ventures