Tài liệu về sản phẩm

- Bảng thông số kỹ thuật (TDS) cho biết thêm thông tin hướng dẫn sử dụng sản phẩm
- Bảng dữ liệu an toàn (SDS) cung cấp các thông tin liên quan đến sức khoẻ, an toàn và môi trường (HSE) 
- Hướng dẫn thi công cung cấp những thông tin về chuẩn bị bề mặt, phương pháp thi công, thời gian đóng rắn… 

Liên hệ văn phòng Jotun gần nhất để biết thêm thông tin các sản phẩm.