Danh mục chịu hoá chất


Danh mục chịu hoá chất - Ngành sơn Hàng hải

Danh mục chịu hoá chất cho dòng sơn Tankguard. Dữ liệu cung cấp những thông tin hữu ích về tính tương thích giữa lớp sơn phủ và hàng hoá vận chuyển, hoá chất. 

Danh mục chịu hoá chất - Ngành sơn Công nghiệp

Ứng dụng cho Android và PC

Sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Chrome để mở link download link download ứng dụng.

Ứng dụng cho iPhone và iPad

Tải ứng dụng cho Danh mục chịu hoá chất cho hầm chứa.

iPhone screenshots