Chứng chỉ và phê chuẩn

Tất cả các sản phẩm của Jotun đều đạt những phê chuẩn & chứng chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế. Bạn có thể tìm những chứng chỉ này theo thông tin: :

-  Sản phẩm
-  Loại chứng chỉ
-  Thông tin sản xuất
-  Tổ chức

Thông tin về tiêu chuẩn và các hệ sơn thích hợp

NORSOK Standard M-501 được giới thiệu và năm 1994 và trở thành tài liệu chuẩn cho việc chọn lựa các hệ sơn thích hợp cho các công trình ngoài khơi. Tất cả các sản phẩm của Jotun đều được kiểm định và xác nhận bởi công ty kiểm định độc lập, bao gồm cả những sản phẩm đã được thực tế chứng mình về chất lượng trong suốt 25 năm qua.

Hệ sơn số 1

Thép carbon chịu nhiệt độ < 120°C
–  Kết cấu thép
–  Thiết bị ngoại thất, tàu, ống và van (không cách nhiệt)

NORSOK Systems No 1

Hệ sơn số 2

Thép carbon chịu nhiệt độ >120°C
–  Tất cả các bề mặt của bể chứa, tàu, đường ống không cách nhiệt 
– Cần trục/ cần cẩu
Phần boong cuối gồm đường ống, chân đế khoan trên phần giao động sóng, cảng tàu cứu hộ là những phần thêm vào tuỳ từng dự án.

NORSOK Systems No 2

Hệ sơn số 3

Bề mặt trong của bể chứa bằng thép carbon

NORSOK Systems No 3

Hệ sơn số 4

Đường đi bộ, thoát hiểm và khu vực nằm

NORSOK Systems No 4

Hệ sơn số 5

Bảo vệ chống cháy

NORSOK Systems No 5

Hệ sơn số 6

Thép không gỉ, thép tráng kém và nhôm

NORSOK Systems No 6

Hệ sơn số 7

Thép carbon ngâm nước và thép carbon trong khu vực giao động sóng
Thép không gỉ ngâm nước và thép không gỉ trong khu vực giao động sóng

NORSOK Systems No 7

Hệ sơn số 8

Kết cấu thép carbon chịu nhiệt độ ≤80°C trong khu vực thoáng khí, khô và bề mặt bên trong.

NORSOK Systems No 8

Hệ sơn số 9

Van thép carbon chịu nhiệt độ lên tới 150°C

NORSOK Systems No 9