Sơn bồn chứa

Với kinh nghiệm hơn 30 năm, Jotun đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu với các dòng sản phẩm sơn bồn chứa và những giải pháp chuyên nghiệp bảo vệ hàng hoá của doanh nghiệp. Luôn tiên phong trong công nghệ và cải tiến sản phẩm, Jotun cung cấp những giải pháp sơn phủ và dịch vụ chống cháy, nâng cao hiệu suất hoạt động.

Hãy chọn một trong những giải pháp dưới đây để biết thêm chi tiết về các hệ sơn và chất phủ của Jotun.