Cảng biển và cầu cảng

Jotun là hãng sơn dẫn đầu trong việc cung cấp những giải pháp toàn diện cho các cảng biển và cầu cảng. Chúng tôi phát triển các sản phẩm sơn đem lại hiệu suất cao và các giải pháp xanh bảo vệ các công trình cảng biển và cầu cảng trước sự tác động của ăn mòn và carbon hoá. Chúng tôi chắc chắn sẽ là đối tác của các doanh nghiệp trong việc phát triển và nâng cao lợi nhuận.

Hãy chọn một trong những giải pháp dưới đây để biết thêm chi tiết về các hệ sơn và chất phủ của Jotun