Sơn và chất phủ dành cho các đường ống

Đối với công nghệ ngày nay, các đường ống yêu cầu phải hoạt động trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất. Do vậy khách hàng của chúng tôi thường yêu cầu những sản phẩm sơn phủ bảo vệ đường ống tốt nhất và họ đã tin tưởng sản phẩm sơn hệ Epoxy (FBE) giúp bảo vệ kết cấu ở nhiệt độ khắc nghiệt nhất. 

Các sản phẩm sơn của Jotun được nghiên cứu đặc biệt và bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng bảo vệ đường ống của các sản phẩm này.

Các sản phẩm sơn đường ống của Jotun đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng từ việc sơn mới, sơn phần uốn cong, phụ kiện, sơn phần van hay các mối hàn.

Ống dẫn dầu - Sơn và chất phủ bảo vệ bề mặt trong và ngoài dành cho các đường ống

Jotun cung cấp những sản phẩm sơn và chất phủ bảo vệ bề mặt trong và ngoài các đường ống dẫn dầu. Ngoài các sản phẩm bảo vệ trong điều kiện thông thường, chúng tôi nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chuyên dụng cho đường ống hoạt động ở nhiệt độ cao lên tới 150 ° C (302 ° F), bề mặt thép trong nhiệt độ đóng rắn thấp và trong những môi trường khắc nghiệt như chua, subkha và ngập nước.
Ống dẫn khí –Sơn và chất phủ bảo vệ bề mặt trong và ngoài dành cho các đường ống
 
Sản phẩm được thiết kế để bảo vệ bề mặt bên ngoài của đường ống dẫn khí đốt cũng như nâng cao hiệu quả của dòng chảy bên trong. Các sản phẩm sơn và chất phủ bề mặt đường ống thích hợp với các điều kiện khí hậu và tình trạng ăn mòn.

Ống dẫn nước –Sơn chất phủ bảo vệ bề mặt trong và ngoài dành cho các đường ống 

Jotun cung cấp những sản phẩm sơn và chất phủ giúp bảo vệ bề mặt trong và ngoài của đường ống dẫn nước uống cũng như đường ống nước biển, nước thô, nước thải và bùn gốc nước. Các giải pháp sơn và chất phủ của Jotun có khả năng phong toả các hợp chất có hại trong bề mặt xin măng giúp nước uống luôn được tinh khiết.
Sản phẩm tinh chế - Sơn và chất phủ với công thức đặc biệt giúp bảo vệ bề mặt trong và ngoài dành cho các đường ống chứa sản phẩm tinh chế

Jotun cung cấp các giải pháp sơn và chất phủ với công thức đặc biệt giúp bảo vệ bề mặt trong và ngoài các đường ống dẫn thực phẩm tinh chế bao gồm nhiên liệu hàng không, khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG), xăng, dầu hỏa, dầu diesel và dầu nhiên liệu.

Ống mỏ - Sơn và chất phủ với công thức đặc biệt giúp bảo vệ bề mặt trong và ngoài dành cho các đường ống chứa vật liệu ngành mỏ
 
Jotun cung cấp các giải pháp sơn và chất phủ với công thức đặc biệt giúp bảo vệ bề mặt trong và ngoài các đường ống dẫn trong ngành công nghiệp dầu mỏ.
Cọc ốngSơn và chất phủ với công thức đặc biệt giúp bảo vệ bề mặt trong và ngoài dành cho các cọc ống
 
Jotun đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe cho các cọc ống trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh và không gian dù khắc nghiệt nhất của các công trình ngoài khơi.