Bộ sưu tập màu sắc cho ngành sơn Trang trí

Bộ sưu tập màu sắc cho ngành sơn Trang trí của Jotun thích hợp cho các phần mềm Adobe Photoshop và AutoCAD. Sau khi được tích hợp vào phần mềm, bạn sẽ có thể sử dụng tất cả các màu Jotun có trong quạt màu và bảng màu.  

Để tiện cho việc tra cứu, các màu sắc đều được sắp xếp và bố trí theo vị trí tương ứng trên bảng màu và quạt màu.