HPS header with logo and text
HPS header with logo and text
Chống hà

SeaQuantum X200

Nền tảng cốt yếu của Jotun HPS chính là công nghệ silyl methacrylate đã được chứng minh về hiệu suất lâu dài và đáng tin cậy.

  • Đảm bảo hệ số giảm tốc 1 %
  • Tiết kiệm nhiên liệu lên đến 14,7%
  • Tối ưu hóa cho các lịch trình được định sẵn
SeaQuest Endura logo
Chống hà

SeaQuest Endura

Optimised for vessels requiring flexibility in operational parameters, and frequent changes in trade.

  • Expected 1.3% speed loss
  • Offering flexibility for vessels with unpredictable trade
  • High initial idle period up to 120 days

Liên hệ với chúng tôi

Cần tìm hiểu thêm về sản phẩm và phương thức hỗ trợ của chúng tôi? Vui lòng để lại thông tin liên lạc tại đây.