Tuyên bố Sản Phẩm Môi trường (EPD)

Tuyên bố Sản Phẩm Môi trường (EPD)

Tuyên bố Sản Phẩm Môi trường (EPD) giúp kiểm chứng tác động đối với môi trường của sản phẩm trong toàn bộ vòng đời sản phẩm tại công trình.

EPD có đóng góp quan trọng vào chứng nhận công trình xanh. EPD xác định tác động đối với môi trường của một sản phẩm theo một hệ thống tính điểm, và cung cấp đánh giá minh bạch về dấu chân sinh thái của sản phẩm.

Có 3 loại EPD:

  1. EPD cấu trúc cho phạm vi sản phẩm cụ thể (EDP trung bình)
  2. EPD cấu trúc cho toàn ngành (EPD mẫu)
  3. EPD Loại III cho từng sản phẩm riêng lẻ (EPD tiêu chuẩn)

Giá trị của EPDS loại III

Giá trị điểm công trình xanh tăng lên ở mỗi cấp độ, và EPD Loại III theo từng sản phẩm riêng lẻ thường được đánh giá cao nhất. Những EDP này được kiểm chứng độc lập, là các báo cáo công bằng. Các tiêu chuẩn xây dựng xanh được sửa đổi như LEED v4.1 càng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm EPD này.

Jotun sở hữu danh sách EPD Loại III theo từng sản phẩm riêng lẻ, được xem là toàn diện nhất trên thị trường sơn công nghiệp. Các sản phẩm của Jotun được bên thứ ba tham gia kiểm chứng dữ liệu phân tích vòng đời sản phẩm từ đầu đến cuối, đây được xem như phạm vi xác định tối thiểu được các tiêu chuẩn công trình xanh chính chấp nhận.

Chúng tôi cũng đã phát triển một công cụ áp dụng trên quy mô rộng toàn hệ thống, cho phép đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và tạo lập các EPD mới nhanh hơn rất nhiều so với các nhà cung ứng khác.

Jotun có thể hỗ trợ như thế nào

Với hiện diện toàn cầu và các dòng sản phẩm đa dạng, Jotun có thể hỗ trợ khách hàng tìm được loại sơn phủ phù hợp, đảm bảo đạt điểm EDP tối đa.

Để tìm hiểu thêm, chúng tôi cung cấp danh sách các EPD của Jotun trên trang web The Norwegian EPD Foundation - Na Uy

Đọc thêm

Jotun office reflective glass

Giải pháp tổng thể Single Source Solution (SSS)

Giải pháp Công trình Xanh của Jotun là kết quả của quá trình chú trọng lâu dài vào tính bền vững và cải tiến liên tục.

Building entrance plaza

Giải pháp giảm thiểu phát thải VOC

Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) là các dung môi được sử dụng để tăng độ nhớt của sơn và chất phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công sơn.