SeaForce Active Plus

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Chống hà Sơn chống hà tự làm bóng
 • Công nghệ
  Chống hà cơ chế trao đổi ion
 • Chất nền
  Bề mặt sử dụng sơn phủ

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, Korean

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, English SeaForce Active Plus, Korean

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, Chinese

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, English SeaForce Active Plus, Chinese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, Arabic

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, English SeaForce Active Plus, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, Thai

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, English (Thai) SeaForce Active Plus, Thai

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, English SeaForce Active Plus, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, English SeaForce Active Plus, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, English SeaForce Active Plus, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, English SeaForce Active Plus, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, French

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, Chinese Traditional

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaForce Active Plus, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaForce Active Plus, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaForce Active Plus, English

Sản phẩm liên quan

Chống hà

SeaQuantum Ultra S

Công nghệ tự làm nhẵn silyl acrylate đảm bảo hiệu suất lâu dài đáng tin cậy 

 • Đảm bảo hệ số giảm tốc 2,5%
 • Tiết kiệm nhiên liệu lên đến 10,2%
 • Dành cho tàu ít hoạt động
Chống hà

SeaForce Shield

SeaForce Shield mang tới hiệu suất đáng tin cậy, đáp ứng các nhu cầu cơ bản với mức giá phải chăng.

 • Gói chống hà hai thành phần hiệu quả
 • Độ nhám trung bình của vỏ tàu thấp hơn so với các sản phẩm trong phân khúc.
 • Bảo vệ lên đến 60 tháng giữa các lần lên đà sửa chữa
Chống hà

AF Guard

Sơn chống hà với gói chống hà hai thành phần giúp bảo vệ tàu liên tục suốt 12 tháng.

 • Bảo vệ suốt 12 tháng
 • Gói chống hà hai thành phần
 • Khả năng chống mài mòn cơ học tốt
Chống hà

SeaQuantum X200

Nền tảng cốt yếu của Jotun HPS chính là công nghệ silyl methacrylate đã được chứng minh về hiệu suất lâu dài và đáng tin cậy.

 • Đảm bảo hệ số giảm tốc 1 %
 • Tiết kiệm nhiên liệu lên đến 14,7%
 • Tối ưu hóa cho các lịch trình được định sẵn

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)