SeaMate NB

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Chống hà Sơn chống hà tự làm bóng
 • Công nghệ
  Chống hà công nghệ thủy phân silyl acrylate
 • Chất nền
  Bề mặt sử dụng sơn phủ

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, Spanish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Spanish SeaMate NB, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, French

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, French

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, German

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, German

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, Korean

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, English SeaMate NB, Korean

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, Norwegian

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Norwegian SeaMate NB, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Seamate NB, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Seamate NB, Thai

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, English (Thai) SeaMate NB, Thai

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Seamate NB, Turkish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Turkish SeaMate NB, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Dutch SeaMate NB, French SeaMate NB, German

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, English SeaMate NB, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, English SeaMate NB, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, English SeaMate NB, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, English SeaMate NB, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, English SeaMate NB, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, French

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate NB, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate NB, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate NB, English

Sản phẩm liên quan

Chống hà

SeaForce Active Plus

SeaForce Active Plus mang tới hiệu suất đáng tin cậy, đáp ứng các nhu cầu cơ bản với mức giá phải chăng.

 • Gói chống hà ba thành phần tăng cường
 • Công nghệ Hydractive™
 • Bảo vệ lên đến 90 tháng giữa các lần lên đà sửa chữa
Chống hà

SeaQuantum Ultra S

Công nghệ tự làm nhẵn silyl acrylate đảm bảo hiệu suất lâu dài đáng tin cậy 

 • Đảm bảo hệ số giảm tốc 2,5%
 • Tiết kiệm nhiên liệu lên đến 10,2%
 • Dành cho tàu ít hoạt động
Chống hà

SeaForce Shield

SeaForce Shield mang tới hiệu suất đáng tin cậy, đáp ứng các nhu cầu cơ bản với mức giá phải chăng.

 • Gói chống hà hai thành phần hiệu quả
 • Độ nhám trung bình của vỏ tàu thấp hơn so với các sản phẩm trong phân khúc.
 • Bảo vệ lên đến 60 tháng giữa các lần lên đà sửa chữa
Chống hà

AF Guard

Sơn chống hà với gói chống hà hai thành phần giúp bảo vệ tàu liên tục suốt 12 tháng.

 • Bảo vệ suốt 12 tháng
 • Gói chống hà hai thành phần
 • Khả năng chống mài mòn cơ học tốt

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)