SeaMate M

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Chống hà Sơn chống hà tự làm bóng
 • Công nghệ
  Chống hà công nghệ thủy phân silyl acrylate
 • Chất nền
  Bề mặt sử dụng sơn phủ

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, Spanish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Spanish SeaMate M, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, French

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, French

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, German

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, German

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, Korean

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, English SeaMate M, Korean

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, Norwegian

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Norwegian SeaMate M, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, Chinese

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Chinese SeaMate M, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, Thai

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, English (Thai) SeaMate M, Thai

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, Turkish

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Turkish SeaMate M, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, Chinese Traditional

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Dutch SeaMate M, French SeaMate M, German

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, English SeaMate M, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, English SeaMate M, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, English SeaMate M, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, English SeaMate M, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, English SeaMate M, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, French

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

SeaMate M, English

Bảng dữ liệu an toàn

SeaMate M, English

Hướng dẫn ứng dụng

SeaMate M, English

Sản phẩm liên quan

Chống hà

SeaForce Active Plus

SeaForce Active Plus mang tới hiệu suất đáng tin cậy, đáp ứng các nhu cầu cơ bản với mức giá phải chăng.

 • Gói chống hà ba thành phần tăng cường
 • Công nghệ Hydractive™
 • Bảo vệ lên đến 90 tháng giữa các lần lên đà sửa chữa
Chống hà

SeaQuantum Ultra S

Công nghệ tự làm nhẵn silyl acrylate đảm bảo hiệu suất lâu dài đáng tin cậy 

 • Đảm bảo hệ số giảm tốc 2,5%
 • Tiết kiệm nhiên liệu lên đến 10,2%
 • Dành cho tàu ít hoạt động
Chống hà

SeaForce Shield

SeaForce Shield mang tới hiệu suất đáng tin cậy, đáp ứng các nhu cầu cơ bản với mức giá phải chăng.

 • Gói chống hà hai thành phần hiệu quả
 • Độ nhám trung bình của vỏ tàu thấp hơn so với các sản phẩm trong phân khúc.
 • Bảo vệ lên đến 60 tháng giữa các lần lên đà sửa chữa
Chống hà

AF Guard

Sơn chống hà với gói chống hà hai thành phần giúp bảo vệ tàu liên tục suốt 12 tháng.

 • Bảo vệ suốt 12 tháng
 • Gói chống hà hai thành phần
 • Khả năng chống mài mòn cơ học tốt

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)