Resist 65

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn lót chống ăn mòn Công trình Ngoài trời Công trình Trong nhà Sơn lót giàu kẽm Sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài trời Sơn bảo vệ kết cấu thép trong nhà
 • Công nghệ
  Kẽm vô cơ etyl silicat
 • Chất nền
  Thép carbon

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, English Resist 65 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Danish Resist 65 Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, English Resist 65 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, French

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, French Resist 65 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, German

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, German Resist 65 Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Italian Resist 65 Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Polish Resist 65 Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Portuguese Resist 65 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Romanian Resist 65 Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Vietnamese Resist 65 Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, Chinese Traditional

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Bulgarian Resist 65 Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Dutch Resist 65 Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, English (Thai) Resist 65 Comp B, English (Thai)

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, English Resist 65 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, English Resist 65 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, English Resist 65 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, English Resist 65 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Finnish Resist 65 Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Greek Resist 65 Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Hungarian Resist 65 Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Japanese Resist 65 Comp B, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Lithuanian Resist 65 Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Serbian Resist 65 Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Malay (English) Resist 65 Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Portuguese Resist 65 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Slovak Resist 65 Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Swedish Resist 65 Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Indonesian Resist 65 Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Latvian Resist 65 Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Slovenian Resist 65 Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, English Resist 65 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, English Resist 65 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, German Resist 65 Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Burmese (English) Resist 65 Comp B, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, French Resist 65 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Resist 65, English

Bảng dữ liệu an toàn

Resist 65 Comp A, Spanish Resist 65 Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Resist 65, English

Sản phẩm liên quan

Sơn lót chống ăn mòn

Barrier 77

Barrier 77 là sơn lót epoxy với 77% hàm lượng bột kẽm, phù hợp cho môi trường ăn mòn. 

 • Dành cho môi trường ăn mòn
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard Express

Penguard Express là loại sơn phủ gốc epoxy khô nhanh, có thể sơn ở chiều dày cao.

 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
 • Biên độ nhiệt cho phép thi công lớn
Sơn lót chống ăn mòn

Penguard HSP MIO

Penguard HSP MIO là loại sơn gốc epoxy, có thể sơn ở chiều dày cao, chứa MIO, khô nhanh. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới.

 • Được gia cường bằng Micaceous Iron Oxide (MIO)
 • Nhanh khô để sơn lớp kế
 • Nhanh khô để di chuyển/ cẩu kéo
Sơn lót chống ăn mòn

Alkydprimer QD

Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate

 • Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate
 • Bảo vệ chống ăn mòn tốt
 • Hiệu quả sản xuất cao, nhanh khô để vận chuyển

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)