Jotun'da kimyasal politikamız

Global bir yaş ve toz boya üreticisi olarak Jotun, doğru kimyasal madde yönetimi bakımından kimya sektörüne olan sorumluluğunun bilincindedir.

Kimyasalların kullanımı Jotun çalışanlarına (operatörler ve enspektörler), boya profesyonellerine, müşterilere ve çevreye zarar verebilir. Bu nedenle Jotun kimyasal riski tespit etmeli ve sorumluluğu çerçevesinde yönetmelidir.

Varolan kimyasallarla ilgili yeni bir bilgi edinildiğinde veya yeni bir kimyasal kullanılmaya başlandığında, bunun SGÇ, teknik ve ekonomik etkileri değerlendirilmelidir.

Yönetmelik

Bir kimyasalın kullanımı yerel veya uluslararası kanuna tabiyse (kısıtlı veya yasaklı), Jotun ve ürünleri bu kanunlara uymak zorundadır.

Jotun'un kimyasal politikası, resmi kanunlardan daha da sıkıdır.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre (SGÇ)

Daha az tehlikeli madde içeren kimyasallar, teknik ve ekonomik dezavantaj getirmedikleri sürece, daha çok tehlikeli madde içerenlerin yerine kullanılırlar. En önemli konu risk olsa da, Ar&Ge'nin daha az tehlikeli madde içeren hammaddeler kullanıp riski azaltarak yeni ürünler geliştirebilmesi de can alıcı bir noktadır. 

Kanserojenler, mutajenler, reprotoksinler, güçlü aşındırıcılar ve/veya reaksiyon hızlandırı maddeler ve/veya yüksek derecede zehirli maddeler mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. 

PBT (kalıcı, biyo-birikimli ve toksik) veya vPvB (çok kalıcı, çok biyo-birikimli) olarak sınıflandırılan kimyasalların kullanımından da kaçınılmalıdır. VOC (uçucu organik bileşenler) etkisini azaltmak için, daha az VOC içerikli ürünler geliştirilmesi hedeflenmelidir.Teknik

Ürünler müşterilerin teknik taleplerine cevap vermelidir. Ürünlerin teknik özellikleri, en az Jotun'un rakipleri kadar iyi olmalıdır.

Ekonomi

Kar marjları ve pazar talebi (tercihen inovasyon icra kurulu ve pazarlama departmanı ile birlikte) değerlendirilmelidir.

Tedarikçiler Satın Alma departmanı ile birlikte gözden geçirilmelidir (fiyatlar, tedarik güvencesi, lokasyon, SGÇ tutumu, bilgi ve destek).